Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RASPISANI JAVNI POZIVI/KONKURSI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE


U cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja koji su utvrđeni Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu, a koji su usmereni ka poboljšanju stanja na tržištu rada, unapređenju zapošljivosti i zapošljavanju i u funkciji ostvarivanja Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 37/2011), Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 14. februara 2018. godine javne pozive/konkurse.

Tako su u skladu sa navedenim objavljeni sledeći javni pozivi/konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje:

- Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva;

- Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja;

- Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse;

- Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošavanje;

- Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima;

- Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca;

- Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje;

- Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposleni;

- Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima i

- Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Svi javni pozivi/konkursi otvoreni su do 30. novembra 2018. godine, izuzev: Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposleni i Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom koji su otvoreni do 02.04.2018.godine. Kao i Javnog poziva nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje i Javnog poziva nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, koji su otvoreni do 16.04.2018.godine.

Javni pozivi/konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje objavljeni su u publikaciji "Poslovi", broj 764/765 od 14.02.2018.godine i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje:

Takođe, potrebno je napomenuti da bliže informacije o javnim pozivima/konkursima sva zainteresovana lica mogu dobiti i u svakoj filijali, odnosno organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili putem Pozivnog centra Nacionalne službe za zapošljavanje, pozivom na broj: 0800/300-301.    

Izvor: Redakcija, Ljiljana Nedeljković, 21.02.2018.