Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI: Za obavljanaje posla privatnog detektiva neophodno je polaganje stručnog ispita i dobijanje licence. Privatnim detektivima će biti omogućeno da pristupaju određenim bazama podataka i arhivama kako bi utvrdili nečije prebivalište, vlasništvo nad pokretnom i nepokretnom imovinom, polisama osiguranja. Kao i policajci privatni detektivi imaju određena ovlašćenja za upotrebu vatrenog oružja i fizičke snage


Vreme u kojem je detektivskim poslom mogao da se bavi ko je hteo i kako je hteo, prošlo je. U Ministarstvu unutrašnjih poslova počela je obuka budućih privatnih detektiva. Svi koji žele da se bave tim poslom moraće da polažu stručni ispit i da dobiju licencu. Građani će detektive angažovati potpisivanjem ugovora.

Među prvim kandidatima na obuci za privatne detektive ima i onih koji su završili Kriminalističko-policijsku akademiju, Fakultet bezbednosti, ali i Političke nauke.

U MUP-u kažu da će privatnim detektivima biti omogućeno da pristupaju određenim bazama podataka i arhivama kako bi na primer utvrdili nečije prebivalište, vlasništvo nad pokretnom i nepokretnom imovinom, polisama osiguranja.

Iako kao i policajci imaju određena ovlašćenja za upotrebu vatrenog oružja i fizičke snage, posao privatnih detektiva je strogo ograničen Zakonom o detektivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013).

"Odnosi se na prikupljanje podataka o nestalim licima i licima koja se na primer kriju zbog krivičnog progona. Tu će oni biti od velike koristi i pomoći ostalim državnim organima. Prikupljaće podatke o nestalim predmetima, ukradenim predmetima o zaštiti intelektualne i industrijske svojine o određenim situacijama, kada su neka lica nanela štetu nekim drugim licima", kaže Milan Radivojević iz Centra za specijalističku obuku i usavršavanje policije.

A da privatni detektivi ne bi naneli štetu onima koji ih angažuju, na obuci se upoznaju sa brojnim zakonima, kriminalistikom, načinima prikupljanja podataka.

Sve to traje 12 radnih dana ili 80 časova. U policiji kažu da se u javnosti postavlja pitanje da li je to dovoljno.

"Mi ćemo kao stručno odeljenje izvršiti evaluaciju ove nastave na kraju obuke, a onda ćemo nakon položenog stručnog ispita izvršiti evaluaciju na radnom mestu. Na osnovu tih analiza videćemo da li postoje preporuke za revidiranje ovog programa obuke", kaže načelnik Odeljenja za stručno obrazovanje i obuku Aleksandar Đorđević.

Kontrola rada privatnih detektiva biće u rukama policije. Cilj je da se kroz obuku, ispite i licenciranje detektivska delatnost stavi u okvire Zakona.

Izvor: Vebsajt RTS, Veljko Medić, 21.01.2016.
Naslov: Redakcija