Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TRANSPARENTNOST SRBIJA ZATRAŽILA OD NADLEŽNIH ORGANA PODATKE O PRIRODI PRAVNOG POSLA "BEOGRAD NA VODI".


Transparentnost Srbija ponovo je danas zatražila od nadležnih organa podatke o prirodi pravnog posla koji organi vlasti Srbije i Beograda nameravaju da preduzmu sa firmom Igl hils (Eagle hills) na projektu "Beograd na vodi".

Sekretar Privremenog organa Beograda Goran Vesić rekao je danas da će projekat "Beograd na vodi" biti izveden u potpunom skladu sa zakonom i da ne postoji obaveza da se raspisuje javni konkurs.

On je novinarima prilikom posete gradilištu pogona za preradu vode "Makiš 2" rekao da je projekat "Beograd na vodi" za izgradnju na oko 90 hektara zemljišta na desnoj obali Save u blizini centra Berograda "na stalnom konkursu u čitavom svetu već više decenija" i da se niko do sada nije javio osim firme iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Transparentnost je navela da se takvi građevinski projekti, u principu, mogu realizovati na nekoliko osnovnih načina:

Jedan je da Grad ili Republika finansiraju izgradnju objekata i uređenje zemljišta iz budžeta ili kredita, i da radi realizacije posla sprovedu javne nabavke.

Drugi način je da Grad ili Republika prodaju građevinsko zemljište investitoru ili investitorima, ili da se zaključi neki vid sporazuma o javno-privatnom partnerstvu (koncesija, formiranje zajedničkog preduzeća sa zajedničkim ulaganjima i slično).

"Na svaki od pomenutih oblika poslovanja primenjuju se posebni zakoni koje Republika Srbija ima (Zakon o javnim nabavkama, Zakon o javnoj svojini ili Zakon o javno-privatnom partnerstvu), a u svakom slučaju se primenjuju i propisi koji se odnose na urbanizam i prostorno planiranje", navodi se u saopštenju.

Transparentnost dodaje da, ukoliko je već dogovoreno javno-privatno partnerstvo - formiranje zajedničkog preduzeća, kao što se moglo zaključiti iz izjave predsednika Privremenog organa Beograda Siniše Malog, "neophodno je predočiti javnosti informacije koje se odnose na dosadašnju i buduću primenu aktuelnog Zakona o javno-privatnim partnerstvima".

To je pre svega potrebno zbog konkurencije, neselektivnog postupanja organa vlasti, zaštite javnog interesa - podela ulaganja i rizika poslovanja u zajedničkom preduzeću i zbog sprovođenja procedure pre zaključivanja takvog aranžmana.

Komapanija "Igl hils" (Eagle hills) iz Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavila je idejno rešenje za "Beograd na vodi", u koji bi u prvoj fazi bilo uloženo 2,5 do 2,8 milijardi evra.

Izvor: Tanjug