Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRESTANAK VAŽENJA SPORAZUMA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA MALEZIJOM


Od 1. januara 2019. godine, prestaje da važi (i da se primenjuje) Sporazum između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 15/90 - dalje: Sporazum).

Navedeno iz razloga jer je, od nadležnih organa Malezije, dobijeno obaveštenje o prestanku važenja Sporazuma, odnosno o njihovom stavu da se Sporazum ne primenjuje u odnosima između Republike Srbije i Malezije i da bi, Republika Srbija i Malezija trebalo da zaključe novi bilateralni sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 20.12.2018.