Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANA SEDNICA ODBORA ZA PROPISE SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE: Razmotreno sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje, 23 predloga pokrajinskih skupštinskih odluka, kao i 65 amandmana koje su pokrajinski poslanici podneli na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu


Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 24. sednici, razmotrio je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje, 23 predloga pokrajinskih skupštinskih odluka, kao i 65 amandmana koje su pokrajinski poslanici podneli na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Odbor je mišljenja da je svaki od podnetih amandmana pravno moguć, kao i da su svi predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom AP Vojvodine i pravnim sistemom i to:

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu rane mobilizacije kritično obolelog hirurškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu rane procene nutritivnog statusa kritično obolelog hirurškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja sarkopenije na teritoriji Južnobačkog i Sremskog okruga za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog - Beočin, sa elementima detaljne regulacije,

- Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode "Begečka jama",

- Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Odbor za propise je na sednici utvrdio i prečišćeni tekst Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Skupštine Vojvodine, 20.12.2018.
Naslov: Redakcija