Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: Od 11. januara 2016. godine podnošenje zahteva za povraćaj novca građanima koji su oštećeni po osnovu obračunatog solidarnog poreza na objedinjene zakasnele isplate


Vlada Republike Srbije donela je 16. decembra 2015. godine zaključak, u vezi fizičkih lica kojima je vršeno umanjenje neto prihoda shodno odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013) po osnovu primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja za više obračunskih perioda, da mogu podneti zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u cilju vršenja povraćaja plaćene razlike za uplatu neto prihoda.

Fizičko lice zahtev podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta, odnosno poreskom organu koji je doneo rešenje.

Zahtev za povraćaj plaćenih sredstava koji će biti osnov za obraćanje nadležnom poreskom organu će biti sačinjen od strane Poreske uprave i objavljen na sajtu do 11. januara 2016. godine. Nakon toga će zainteresovana lica moći da preuzmu obrazac i isti sa verodostojnom dokumentacijom podnesu nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Solidarni porez se naplaćivao od 1. januara do 31. oktobra 2014. godine na zarade i druge mesečne isplate u javnom sektoru veće od 60.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 17.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija