Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Zakon propisuje da učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole mogu imati do 20 časova nedeljno obaveznih predmeta, odnosno do četiri časa dnevno, a u višim razredima do 25 nedeljno, tj. po pet u toku dana


Učenici u srpskim školama imaju više časova nego što je to Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 - dalje: Zakon) dozvoljeno, istakao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđan Verbić i zatražio da nadležna stručna tela preispitaju nastavne programe kako bi se ta praksa prekinula.

Vremenom su uvedeni novi predmeti, a i dalje se traže novi iako je broj časova ograničen na 20 u mlađim razredima i 25 u starijim, ističe ministar.

"Đaci imaju više časova nego što je to Zakonom dozvoljeno i mi to moramo da uskladimo", dodao je Verbić.

Ministar je rekao da razume socijalni momenat i da je cilj postići određeni fond da bi se za to primila plata, ali da se, ipak, mora imati u vidu interes đaka.

"Sada je posao na Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja da revidira plan za osnovnu i srednju školu, da uradi analizu da li i koliko predmeti zadovoljavaju ono što su ciljevi i da u skladu sa tim Nacionalni prosvetni savet predloži rešenje", rekao je Verbić.

Ministar smatra da treba smanjiti broj obaveznih izbornih predmeta - veronauke i građanskog vaspitanja.

"Trebalo bi da se broj časova obaveznih izborih predmeta smanji i da se ne izučavaju svih 12 razreda osnovne i srednje škole nego u četitri. Stručna tela treba da procene kako i u kom obimu", rekao je ministar.

Verbić je ukazao i da 14 godina od kako su uvedeni predmeti građansko vaspitanje i veronauka nije bilo ozbiljnih procena učinka tih predmeta i efekata nastave.

Smatra da je neophodno da se stručna tela time pozavave i da izrade novi predlog plana izučavanja tih predmeta.

Član Nacionalnog prosvetnog saveta i predavač na Bogoslovskom fakultetu, Vladimir Vukašinović, smatra da bi takva odluka bila diskriminatorna i da đaci ne bi uspeli da steknu sva potrebna znanja.

Ministar smatra i da je potrebno izmeniti Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015), koji propisuje neophodne kvalifikacije koje neko mora da ima kako bi držao nastavu iz određenog predmeta. Cilj je da jedan nastavnik može da bude predavač u više srodnih stručnih oblasti.

Izvor: Vebsajt RTS, 18.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija