Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKLAĐIVANJE PENZIJA U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU


Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018 - dalje: Zakon), izmenjena je i odredba člana 80b Zakona, kojom se propisuje, da izuzetno od člana 80. ovog zakona, do dostizanja finansijske održivosti sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, penzije usklađuju na način utvrđen propisima kojima se uređuje budžet i budžetski sistem.

Iz ovoga proizilazi da do do dostizanja finansijske održivosti sistema penzijskog i invalidskog osiguranja penzije se neće usklađivati u skladu sa odredbom člana 80.Zakona, kojom je propisano da se penzije od 1. aprila tekuće godine usklađuju sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a izuzetno, ako bruto domaći proizvod u prethodnoj kalendarskoj godini realno poraste iznad 4%, penzije će se usklađivati u procentu koji predstavlja zbir procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci i procenta koji predstavlja razliku između realne stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj kalendarskoj godini i stope od 4%.

Istim članom se dalje propisuje da se od 1. oktobra tekuće godine penzije usklađuju sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, kao i da se usklađivanje penzije vrši na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike o kretanju potrošačkih cena za period oktobar prethodne godine - mart tekuće godine, odnosno za period april - septembar tekuće godine, kao i o kretanju bruto domaćeg proizvoda.

Takođe, visina potrebnih sredstava za isplatu uvećanja uz penziju i isplatu novčane pomoći zavisiće od kriterijuma koje bude definisala Vlada, u skladu sa ekonomskim kretanjima i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Pored izmene u načinu usklađivanja penzija,treba pomenuti i izmenjenu odredbu člana 171. Zakona. Naime, novo dodatim članom 207a, kao i prelaznim odredbama 53 i 54. daje se mogućnost da se sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje mogu koristiti i za isplatu novčane pomoći korisnicima penzije u iznosu koji utvrdi Vlada, vodeći računa o bilansnim mogućnostima Fonda. Pored toga, predlaže se mogućnost da se u uslovima postojanja fiskalnog prostora, korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije povećaju primanja, isplatom novčanog iznosa kao uvećanje uz penziju, u zavisnosti od ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Republike Srbije, s tim što sredstva za ove namene ne mogu biti viša od 0,3% BDP na godišnjem nivou. Uslovi, visina, obuhvat korisnika penzije i dinamika isplate ovog novčanog iznosa utvrđuju se aktom Vlade, a sredstva za isplatu obezbediće se iz budžeta Republike Srbije, s tim da će se izuzetno, navedeni novčani iznos u 2018. godini isplatiti iz sredstava Fonda

Stav predlagača zakona da će na ovaj način socijalni položaj korisnika penzija biti unapređen predloženom mogućnošću isplate uvećanja uz penziju, kao i da se time daje zakonska mogućnost uvećanja ukupnih primanja penzionera u skladu sa pozitivnim ekonomskim kretanjima i finansijskim mogućnostima budžeta Republike, odnosno Fonda.

Izvor: Redakcija, Milica Danilović, 20.11.2018.