Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONFERENCIJA "UTICAJ ŽIVOTNE SREDINE NA ZDRAVLJE LJUDI" 24. NOVEMBRA 2017. GODINE: Konferencija će biti održana u Velikoj Sali Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu


Pravni fakultet Univerziteta Union u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine organizuje Konferenciju " Uticaj životne sredine na zdravlje ljudi".

Konferencija će biti održana 24.11.2017. godine u 10 časova, u Velikoj Sali Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Bulevar maršala Tolbuhina 36.

Hronične bolesti sve više preuzimaju primat od zaraznih bolesti, a uticaj faktora kao što su karakteristike naselja i/ili zemljišta, aerozagađenje, arhitektonska rešenja zgrada u kojima rade ljudi i dr. utiču na zdravlje savremenog čoveka.

Pravo na zdravlje je jedno od osnovnih ljudskih prava. Bolesti idu u korak sa razvojem civilizacije. Približno 23% preuranjenih smrti u svetu povezano je s prirodnim činiocima, u Evropi udeo zdravstvenih problema povezanih sa problemima životne sredine dostiže 15% svih smrtnih slučajeva. Svake godine 1.4 miliona Evropljana umire od posledica zagađenja.

Jedna četvrtina globalnog opterećenja bolešću je uzrokovana prirodnim činiocima koji se mogu modifikovati, tj. kroz preventivne intervencije ublažiti ili u potpunosti ukloniti.

Učesnike će najpre pozdraviti prof. dr Nebojša Šarkić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, nakon čega će se prisutnim obratiti:

  • Goran Trivan, Ministar zaštite životne sredine (izneće perspektive i viđenja Ministarstva životne sredine),
  • dr Elizabet Paunović, direktor Evropskog centra za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije (govoriće o aktivnostima i iskustvima Svetske zdravstvene organizacije u Evropi u oblasti životne sredine i zdravlja),
  • prof. dr Ivica Radović, dekan Fakulteta za bezbednost Univerziteta u Beogradu,
  • prof. dr Jordan Aleksić, dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura,
  • prof. dr Radmilo Pešić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • prof. dr Momčilo Babić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • prof. dr Darko Nadić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu,
  • dr Nebojša Veljković, Agencija za zaštitu životne sredine, načelnik odeljenja za monitoring kvaliteta vode i sedimenta,

Moderator konferencije je dr Mario Lukinović, sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Ulaz na Konferenciju je slobodan.

Izvor: Redakcija, 20.11.2017.