Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VODAMA: U toku je uručivanje rešenja PU kojima se utvrđuje naknada za odvodnjavanje zemljišta za 2015. i 2016. godinu. Naknada za odvodnjavanje plaća za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu tog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje, kojim upravlja javno vodoprivredno preduzeće, kao i za odvodnjavanje poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, objekata saobraćajne infrastrukture i drugih dobara u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod zgradama


Stope koje su primenjivane za utvrđivanje obaveza za odvodnjavanje za ovu i 2015. godinu su identične, ali su u odnosu na prethodne godine povećane, kažu iz Ministarstva finansija – Poreske uprave i dodaju da se računi određuju po odredbi člana 170 Zakona o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012). Kažu i da je u toku donošenje i uručivanje rešenja kojima se utvrđuje naknada za odvodnjavanje zemljišta za prethodnu i ovu godinu svim obveznicima u Srbiji.

Prošle nedelje žiteljima opštine Temerin stigli su računi za odvodnjavanje. Visoki računi su bili iznenađenje za sve, kao i obračun za protekle dve godine na jednom računu. Osim toga, kažu da je ove godine bilo i suše i da nisu spremni da plate tolike iznose. Primera radi, za plac od 500 kvadratnih metara u Temerinu stigao je račun od 3.000 dinara. Iz lokalne samouprave kažu da su računi pristigli u celoj Vojvodini i da opštinske uprave nemaju uvid u njihovu visinu. Pitajući druge lokalne samouprave, uvideli su da računi nisu isti za sve, pa su Ministarstvu poslali pitanje o tome koje sve stavke obuhvata račun za odvodnjavanje.

Naknada za odvodnjavanje plaća se za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu melioracionog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje kojim upravlja JVP, kao i za odvodnjavanje poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, objekata saobraćajne infrastrukture i drugih dobara u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod zgradama, kažu iz Poreske uprave.

Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta utvrđuje se počev od 2013. godine. Stope za utvrđivanje naknade za odvodnjavanje propisane su Uredbom o visini naknada za vode za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016), po kojoj je osnovica za obračun te naknade za poljoprivredno i šumsko zemljište iznos katastarskog prihoda, na koji se primenjuje stope propisane Uredbom.

Osnovica za obračun naknade za odvodnjavanje za građevinsko zemljište je prosečan katastarski prihod za katastarsku opštinu u kojoj se ono nalazi u visini dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, kažu iz Poreske uprave, i dodaju da sve podatke o vlasnicima, odnosno korisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta na teritoriji Srbije, površinu, iznos katastarskog prihoda kao osnovice za obračun naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog, kao i građevinskog zemljišta, Poreska uprava dobija od Republičkog geodetskog zavoda.

ZAKON O VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012)

2.2.4. Naknada za odvodnjavanje

Osnov plaćanja

Član 169

Naknada za odvodnjavanje plaća se za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu melioracionog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje, kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće.

Obveznik plaćanja

Član 170

Obveznik plaćanja naknade za odvodnjavanje je vlasnik, odnosno korisnik:

1) poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta;

2) objekta, odnosno prostora namenjenog za obavljanje privredne i druge delatnosti, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije;

3) stambenog objekta, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije;

4) saobraćajne infrastrukture (puteva, železnica, luka, pristaništa, aerodroma i drugo), izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije ili na drugi način;

5) dobara u opštoj upotrebi (parkovi, trgovi, ulice i drugo), izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije ili na drugi način.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, M. Stakić, 19.11.2016.
Naslov: Redakcija