Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUP O INTERNOJ REVIZIJI


U Srbiji je pre šest godina osnovano Udruženje internih revizora koje broji 245 članova, a ono je član Evropskog udruženja (ECIJE). U Novom Sadu, održan je edukativni skupa upravo o toj relativno novoj profesiji.

Ukoliko neka organizacija u bilo kom sektoru želi da napreduje u ekonomskom smislu, važan činilac u tom procesu biće interna revizija.

Ona je jedna od funkcija u organizaciji koja daje uveravanja rukovodstvu da se poslovni procesi odvijaju kako je planirano, da bi se ostvarili poslovni ciljevi koje taj menadžment, odnosno uprava želi da ostvari.

Svaka država Starog kontinenta ima svoje udruženje ili afilaciju internih revizora, što svedoči o tome koliko je uloga interne revizije važna, a potvrđuje je i brzina kojom se razvija širom sveta.

Izvor: