Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVRŠEN USAID-OV "PROJEKAT ZA INSTITUCIONALNO JAČANJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA": Projekat je pomogao VSS-u da uvede centralizovanu obradu podataka u svim osnovnim sudovima, koju će koristiti VSS, Ministarstvo pravde i Vrhovni kasacioni sud za automatsko prikupljanje podataka o broju starih predmeta i učinku sudova. Na ovaj način će biti smanjen broj starih premeta, skraćeno vreme trajanja postupaka kao i troškova


Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Visoki savet sudstva i 4 Digits konsulting obeležili su 19. septembra 2017. godine završetak USAID-ovog "Projekta za institucionalno jačanje Visokog saveta sudstva", vrednog pola miliona dolara kojim su ojačani kapaciteti VSS za praćenje efikasnosti sudstva.

Direktorka misije USAID-a Aža El-Abd tim povodom je istakla da VSS ima ključnu ulogu u uspostavljanju efikasnog pravosuđa koje služi građanima Srbije i podsetila da SAD rade sa Srbijom već 10 godina na unapređenju pravosuđa.

Prema njenim rečima, ovaj USAID projekat je, pored ostalog, pomogao VSS-u da uvede centralizovanu obradu podataka u svim osnovnim sudovima, koju će koristiti VSS, Ministarstvo pravde i Vrhovni kasacioni sud za automatsko prikupljanje podataka o broju starih predmeta i učinku sudova.

Na ovaj način će, kako je navela, biti smanjen broj starih premeta, skraćeno vreme trajanja postupaka kao i troškova.

Pored toga, VSS preko ovog projekta VSS sada može da vrši planiranje budžeta na osnovu potreba, postavlja strateške prioritete, prati kadrovske promene, kao i da registruje, prati, obrađuje i kompletira postupke.

"Ovaj sistem je unapredio efikasnost VSS i od uvođenja je obavio i sačuvao 5.000 zadataka", napomenula je Direktorka misije USAID.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević rekao je da je ovaj projekt pomogao VSS-u u njegovim naporima da sprovede reformu pravosuđa u Srbiji, kako bi se ona približila ostvarenju ciljeva predviđenih Akcionim planom Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013).

"Kada sumiramo rezultate rada moramo priznati da su impozantni", rekao je Milojević, izrazivši žaljenje što nije bio u prilici da sa nosiocima tog projekta duže sarađuje.

"Siguran sam da bismo ostvarili još bolje rezultate i pokrenuli i druge projekte i teme koji su nužni sprskom pravosuđu, ako želimo da budemo efikasno, transparentno i nezavisno sudstvo. To je, uz kritički otklon prema prošlosti, nužan uslov da Srbija postigne ekonomsku i društvenu stabilnost koje nema ako se ne obezbedi i stabilizuje pravni sistem i snažna vladavina prava", naglasio je Milojević.

Dok se to ne ostvari Srbija neće biti u mogućnosti da postigne onakav nivo investicija koji je potreban za ekonomski oporavak i rast, zaključio je predsednik VSS.

Izvor: Vebsajt Novosti, 19.09.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija