Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE RAZVOJA MREŽA NOVE GENERACIJE DO 2023. GODINE: Rasprava će trajati do 8. oktobra 2017. godine


U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade od 13. septembra 2017. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu strategije razvoja mreža nove generacije do 2023. godine.

Javna rasprava sprovodi se u periodu do 8. oktobra 2017. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na adresu: dijana.popovic@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za, elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj Nemanjina 22-26, Beograd.

U toku javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će organizovati okrugli sto, koji će se održati 22. septembra 2017. godine u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, velika sala na II spratu, Beograd, sa početkom u 12 časova.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i pripremiti konačnu verziju Predloga strategije za razmatranje na sednici Vlade.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 18.09.2017.
Naslov: Redakcija