Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Za efikasniji rad Agencije neophodno je donošenje novog Zakona i uvođenje obaveze prijavljivanja imovine roditelja i dece funkcionera


Za efikasniji rad Agencije za borbu protiv korupcije neophodno je donošenje novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i uvođenje obaveze prijavljivanja imovine roditelja i dece funkcionera, izjavila je direktorka Agencije, Tatjana Babić, predstavljajući skupštinskom Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu godišnji Izveštaj o radu te Agencije.

Ona je rekla da je na osnovu provere 277 izveštaja o imovini i prihodima funkcionera podneto 15 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da nisu prijavili imovinu, ili su dali lažne podatke u nameri da je prikriju.

Kada je reč o sukobu interesa, uočeno je da se broj prijava protiv funkcionera povećava iz godine u godinu.

Babić je precizirala da je u odnosu na 2014. godinu broj prijava povećan za 17, 4 odsto znači da poverenje građana u rad Agencije raste, ali da sa druge strane znači i da jedan broj funkcionera još uvek nije spreman da postupa u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.

"Sada se o korupciji mnogo više javno govori što može da bude jedan od razloga ovakvog trenda u broju prijava koje dobijamo", rekla je Babić.

Babić ističe da ohrabruje činjenica da većina funkcionera poštuje konačne odluke Agencije, navodeći da je prošle godine 83 odsto funkcionera postupilo u skladu sa konačnom odlukom Agencije.

Agencija beleži rast broja funkcionera koji podnose izveštaje o imovini i prihodima što ohrabruje, jer ovu obavezu oni ne bi trebalo da doživljavaju kao teret već kao sredstvo koje štiti njihov integritet.

Prema njenim rečima, Agencija je prošle godine kontrolisala finansijske izveštaje više od 90 političkih subjekata.

"Među onima koji ne ispunjavaju redovno svoje obaveze u vezi sa podnošenjem godišnjih finansijskih izveštaja i taj prekršaj ponavljaju iz godine u godinu prednjače grupe građana i stranke koje nisu parlamentarne i čiji prihodi iz budžeta su mali ili ih nema", precizirala je Babić.

Agencija je u 2015. godini podnela 217 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv političkih subjekata zbog različitih povreda Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014), dodala je.

Naglasila je da je na osnovu pravosnažnih presuda Agencija donela 27 rešenja kojima su politički subjekti izgubili pravo za dobijanje sredstava iz javnih izvora namenjenih za finansiranje redovnog rada u 2016. godini.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 20.09.2016.
Naslov: Redakcija