Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN UGOVOR O USPOSTAVLJANJU CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE ZAPADNOG BALKANA


Ministri nauke Zapadnog Balkana potpisali su, 18. septembra 2015. godine, u Splitu sporazum o osnivanju Centra za istraživanje i inovacije kojim su obuhvaćene Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija, a partner u projektu je Regionalni savet za saradnju (RČ).

"Regionalna saradnja u oblasti istraživanja i inovacija je neophodna da bi se omogućilo učešće Zapadnog Balkana u relevantnim programima Evropske unije, kao što su "Unija inovacija" i "Horizon 2020". Izgradnjom kapaciteta da se priključimo ovim programima direktno radimo na izgradnji institucionalnih kapaciteta za procese pridruživanja Evropskoj uniji", rekao je generalni sekretar RČ, Goran Svilanović.

Svilanović je dodao da je glavna prednost regionalne razvojne strategije RČ pod nazivom "Jugoistočna Evropa 2020" njen kapacitet da razvije interresornu regionalnu saradnju.

Zahvaljujući ovom projektu biće omogućena saradnja između sektora istraživanja i inovacija i drugih sektora koji su neophodni za ekonomski rast i koji su obuhvaćeni pomenutom strategijom, a to se posebno odnosi na trgovinu, industriju i mala i srednja preduzeća, dodao je Svilanović.

Formiranje Centra započelo je još 2009. godine, kada je u Sarajevu potpisana Deklaracija o zajedničkoj saradnji u nauci i inovacijama a zatim 2013. u Zagrebu, Deklaracija o regionalnoj strategiji istraživanja i razvoja za inovacije, izrađena u zajedničkoj koordinaciji Svetske banke, Evropske komisije, RČ i sedam potpisnica iz regiona.

Time je otvoren put osnivanju zajedničkog Centra za istraživanje i inovacije sa sedištem u Splitu, navedeno je u saopštenju RČ.

Centar će imati status međunarodne organizacije u okviru koje će se odvijati aktivnosti čelnika i predstavnika učesnica iz regiona, drugih evropskih i svetskih zemalja, predstavnika EK i SB, naučnika i preduzetnika koji se bave visokim tehnologijama i investitora.

Svojim aktivnostima Centar će nadopuniti rad i ciljeve dve postojeće evropske inicijative - Dunavske i Jadransko-jonske strategije u koje je uključena većina evropskih zemalja.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.09.2015.