Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice posle smrti korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika


Gastarbajter iz Trstenika, koji je sa suprugom godinama radio u Švajcarskoj i stekao penziju, doduše manju nego što je bila njena, rešio je da posle ženine smrti preuzme njena veća primanja na šta po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) ima pravo. Posle čega je počeo da prima porodičnu penziju.

Kaže da je svoju ličnu i zarađenu penziju podigao odjednom, jer švajcarsko zakonodavstvo to omogućava. Odnosno, da mu je strana penzija isplaćena u celini, pa Švajcarci više nemaju obavezu da mu mesečno isplaćuju novac, iako je u statusu penzionera.

Ovaj Trsteničanin se u međuvremenu ponovo oženio i pošto mu druga zakonita žena nigde ne radi, hteo je da vidi kako da je obezbedi posle njegove smrti.

Pomislio je da je najjednostavnije da ona nasledi penziju njegove prve, pokojne žene koju on za života prima. Obratio se, kaže, za pomoć i Fondu PIO gde su mu rekli da prema švajcarskim propisima pravo na porodičnu penziju prestaje kada penzioner ponovo zaključi brak. Odnosno, da druga supruga ne bi mogla da ostvari pravo na porodičnu penziju po smrti muža. Ali, da se za dodatne informacije javi tamošnjem penzijskom fondu.

Isto to potvrdili su i u PIO fondu, objašnjavajući da prema švajcarskim propisima, pravo na porodičnu penziju prestaje kada se penzioner ponovo zvanično oženi.

Druga supruga ne može da nasledi porodičnu penziju po smrti muža, s obzirom na to da on nije ni bio korisnik svoje, lične penzije, već ženine.

Upitani kako bi prošao udovac u Srbiji, da li bi drugoj zakonitoj ženi mogao da ostavi penziju prve žene, odnosno, šta kaže srpsko zakonodavstvo kada su ovakvi slučajevi u pitanju, u PIO odgovaraju, da pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice posle smrti korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika.

Tako druga žena ni u kom slučaju ni u Srbiji ne bi mogla da ostvari pravo na penziju prve žene svog preminulog supruga.

Isto važi, dodaju u PIO i kada bi u pitanju bili drugi i prvi suprug. Ni oni ne bi mogli da naslede porodičnu penziju, odnosno drugi muž ne bi mogao da prima penziju prvog preminulog supruga.

Da bi se, dodaju, ostvarilo pravo na porodičnu penziju moraju da budu ispunjeni uslovi propisani zakonom na strani umrlog (osiguranika ili korisnika prava) i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju članovi porodice.

Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog osiguranika koji je imao najmanje pet godina staža osiguranja, ili je ispunio uslove za starosnu, prevremenu starosnu ili invalidsku penziju.

Ukoliko je uzrok smrti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, staž osiguranja nije uslov članovima porodice za ostvarivanje prava na porodičnu penziju, napominju u PIO fondu

Ako je, dodaju, udovac sa drugom suprugom sklopio brak, ona nakon njegove smrti može da ostvari pravo na porodičnu penziju po smrti supruga ukoliko ispuni za to zakonom propisane uslove.

Dakle, udovica ili udovac mogu naslediti samo penziju zakonitog supruga, pod uslovom da ispunjavaju uslove za to. U slučaju penzionera iz Trstenika, druga žena bi mogla da uzme njegovu starosnu ili invalidsku penziju. Ono što su njegova lična prava, ali ne i da nasleđuje porodičnu penziju koju je on dobio na kontu prve žene.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 18.08.2018.
Naslov: Redakcija