Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI: Prestala obaveza poslodavaca da Ministarstvu za rad dostavljaju Obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i uverenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kao i obaveza Ministarstva za rad da obaveštenja objavljuje na svom internet portalu


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018), koji je stupio na snagu 07.07.2018. godine, PRESTAJE:

  • obaveza poslodavaca da ovom ministarstvu dostavlja obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i uverenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja,
  • obaveza ovog ministarstva da dostavljena obaveštenja objavljuje na internet portalu Ministarstva.

Prema novom rešenju u članu 12. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015 i 50/2018), poslodavac je dužan da prilikom prijave promene osnova osiguranja u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, unese i podatak o državi upućivanja kao i svaku naknadnu promenu države.

Poslodavac može da upućuje na privremeni rad u inostranstvo samo zaposlene koji su u radnom odnosu kod tog poslodavca najmanje tri meseca pre dana upućivanja.

Izuzetak od pravila je

1) da se upućivanje zaposlenih vrši u okviru pretežne delatnosti poslodavca koja je upisana u registar kod nadležnog organa i

2) da broj upućenih zaposlenih koji su kod poslodavca u radnom odnosu kraće od tri meseca ne prelazi 20% od ukupnog broja zaposlenih kod tog poslodavca na dan upućivanja.

Navedena pravila se ne odnose na poslodavce koji upućuju zaposlene na privremeni rad u SR Nemačku na osnovu Sporazuma o detašmanu i dobijene saglasnosti od Privredne komore Srbije i dobijenog odobrenja nadležnih organa SR Nemačke.

 Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za rad i zapošljavanje na sledeće brojeve telefona: 011/3616-265, 363-1467.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada, 20.08.2018.
Naslov: Redakcija