Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON O BIOCIDIMA: Cilj Zakona usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa EU Uredbom o biocidnim proizvodima


Zahvaljujući saradnji Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS sa Ministarstvom zaštite životne sredine, u pripremi pune primene nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi, dostavljena je draft verzija Nacrta Zakona o biocidnim proizvodima. To je važan korak u usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima sa EU Uredbom o biocidnim proizvodima.

Zahvaljujući dugogodišnjoj uspešnoj saradnji Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS sa Ministarstvom zaštite životne sredine, u pripreme privrednih subjekata za punu primenu nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi, Ministarstvo je Grupaciji proizvođača biocidnih proizvoda dostavilo draft verziju Nacrta Zakona o biocidnim proizvodima, koji je dalji korak u usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima sa EU Uredbom o biocidnim proizvodima.

Cilj je da se privredni subjekti upoznaju sa planovima ministarstva u pogledu usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima sa EU Uredbom o biocidnim proizvodima, kao i sa procedurama koje će biti predmet novog Zakona o biocidnim proizvodima i koje će omogućiti da industrija biocidnih proizvoda započne pripreme za primenu Uredbe, odnosno integraciju u jedinstveno tržište EU.

Implementacija ove uredbe zahteva znatna ulaganja i uslovljava velike troškove industriji biocidnih proizvoda. Uredba o biocidnim proizvodima je propis koji uređuje jedinstveno zajedničko tržište i pridruživanje tom sistemu imaće značajan uticaj na industriju biocidnih proizvoda, naročito na mala i srednja preduzeća.

Na održanoj sednici Grupacije proizvođača biocidnih proizvoda, izražena je zahvalnost Ministarstvu zaštite životne sredine na proaktivnom stavu u donošenju novih propisa iz ove oblasti, a sve u cilju da se predpristupni period što bolje iskoristi za pripremu privrednih subjekata koji stavljaju u promet i koriste biocidne proizvode, kao i drugih aktera, u implementaciji Uredbe o biocidnim proizvodima.

Na sednici je formirana Radna grupa, koja će obraditi sve primedbe i sugestije Grupacije proizvođača biocidnih proizvoda na dostavljeni Nacrt, i sistematizovane ih dostaviti Ministarstvu.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 20.06.2018.
Naslov: Redakcija