Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO ODBRANE PRVI DRŽAVNI ORGAN KOJI JE UVEO KONTROLING FINANSIJA: Kontroling će omogućiti direktno sniženje troškova, detektovanje potencijalnih problema u ranoj fazi bilo kog segmenta poslovanja, donošenje kvalitetnih odluka na najvišem nivou upravljanja, efikasnije upravljanje ljudskim resursima i brže prilagođavanje promenama. Ukoliko ima odstupanja, kontroling identifikuje uzroke i obezbeđuje vraćanje realizacije na pravi put, a ukoliko se pokaže nemogućnost vraćanja podstiče preispitivanje strategije realizacije


Ministarstvo odbrane je u okviru Sektora za budžet i finansije formiralo Odeljenje koje će se baviti poslovima kontrolinga, čime je postalo prvi državni organ u Srbiji koji je uveo tu funkciju kojom se podiže efikasnost i efektivnost poslovanja.

Taj resor je u saopštenju naveo da je kontroling uveden kao reakcija na "politiku Vlade za smanjenjem visokih troškova, rastućim potrebama našeg društva i povećanjem očekivanja od javne uprave" a da je primarni zadatak te funkcije "određivanje jasnih ciljeva i držanje konstantnog kursa ka ostvarivanju istih".

"Kontroling u Ministarstvu omogućiće kvalitetnije upravljanje budućim događajima, i omogućiti rukovodstvu lakše donošenje odluka oko strukture budžeta, finansiranja projekata, izbora u šta ulagati kao i donošenja niza drugih odluka vezanih neposredno za efikasnije i efektivnije funkcionisanje sistema", piše u saopštenju.

Ministarstvo je navelo da će kontroling omogućiti direktno sniženje troškova, detektovanje potencijalnih problema u ranoj fazi bilo kog segmenta poslovanja, donošenje kvalitetnih odluka na najvišem nivou upravljanja, efikasnije upravljanje ljudskim resursima i brže prilagođavanje promenama.

"Ukoliko dođe do eventualnog odstupanja od zacrtanog, kontroling će na vreme upozoriti i obezbediti ministru lakše donošenje odluka u cilju preduzimanja odgovarajućih korektivnih akcija. Ukoliko ima odstupanja, kontroling identifikuje uzroke i obezbeđuje vraćanje realizacije na pravi put, a ukoliko se pokaže nemogućnost vraćanja podstiče preispitivanje strategije realizacije", stoji u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Politika, 19.06.2017.