Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O APOTEKARSKOJ DELATNOSTI: Nacrtom zakona se uređuje jedinstvena maloprodajna cena lekova, formiranje jedinstvenog registra apoteka za teritoriju Republike Srbije, uvođenje geografskih i demografskih kriterijuma za otvaranje apoteka, saglasnost na dokument Dobra apotekarska praksa, donošenje Liste proizvoda kojima apoteke mogu snabdevati građane, izjednačavanje državnih i privatnih apoteka koje imaju potpisan ugovor sa RFZO po pitanju tendera za lekove, jača inspekcijska kontrola


Uzrok problema sa kojima se danas sreće apotekarski sektor jeste u tome što nije sagledana neophodnost usvajanja Zakona o apotekarskoj delatnosti, koji je trebalo da se koncipira pre bar deset godina, smatraju u Udruženju farmaceuta Vojvodine.

To je dovelo do neplanskog otvaranja apoteka, bez bilo kakvog reda, plana, demografskog i geografskog principa. Niti je određen broj stanovnika koji gravitira u apoteku, niti udaljenost između apoteka. Pored državnih apoteka, koje su u Planu mreže i otvarane su da bi se pružila primarna zdravstvena zaštita pacijentima kako u gradu, tako i u prigradskim naseljima gde apoteke nemaju rentabilno poslovanje, privatne apoteke su otvarane bez plana mreže, prvenstveno na dobrim lokacijama.

- Tako danas neretko imamo situaciju da se dve apoteke nalaze jedna pored druge, što otežava funkcionisanje i privatnih i državnih apoteka - kaže predsednica Udruženja farmaceuta Vojvodine, Ivana Štrbac.

Prema njenim rečima, konkurencija je zdrava samo kada su jednaki uslovi nabavke lekova, što u apotekarskom sektoru nije slučaj, jer samo državni sektor podleže centralnoj javnoj nabavci lekova, odnosno tenderskoj proceduri.

- Način poslovanja državnih apoteka, koji ne važi za privatni sektor ne omogućava održivost poslovanja državnog sektora. Prihod se smanjio i smanjenjem zarade od marže, zbog niže cene lekova u odnosu na predhodni period. Zarada od "ručne prodaje" je nedovoljna za funkcionisanje državnog apotekarskog sektora, koji se izdržava godinama unazad iz sopstvenog budžeta - navodi Štrbac.

Ona smatra da imperativ u uređenju apotekarskog sektora treba da budu jednaki uslovi nabavke lekova, plansko otvaranje apoteka sa jakim inspekcijskim nadzorom i jedinstvene cene lekova i medicinskih sredstava, bez obzira na osnivača i svojinski odnos, odnosno bez obzira na to da li se radi o privatnim ili državnim apotekama. Državnim apotekama je potrebno veoma brzo, efikasno i sistemsko rešenja problema, kako bi nastavile sa uspešnim radom.

- Farmaceut, kao najdostupniji zdravstveni profesionalac, mora da očuva kvalitet pružanja usluge, sa fokusom na brizi o pacijentu, ali i da unapredi kvalitet i preuzme odgovornost za davanje informacija o lekovima i medicinskim proizvodima. Kao najdostupniji savetodavac za terapiju, a u idealnoj poziciji između lekara i pacijenta, farmaceut ima ogroman značaj u zdravstvenom sistemu zdravstvene zaštite i to ne sme da se izgubi iz vida, kao ni činjenica da mora dobro da se proceni kako treba da se raspodeli uloga između privatnog i državnog sektora, da bi se zadovoljile sve potrebe pacijenata koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu - poručuje predsednica Udruženja farmaceuta Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Petrović, 17.06.2016.
Naslov: Redakcija