Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU: 155 sudija angažovano na 300.000 predmeta


U  Prvi osnovni sud, najveći osnovni sud u Srbiji, koji pokriva teritoriju od pola miliona stanovnika, već prvih dana posle ukidanje vanrednog stanja ušlo je više hiljada ljudi, a samo jedan advokat predao je čak 1.400 tužbi i zauzeo jedan od šaltera na duže od sat vremena.

Posle 60 dana rada u vanrednim okolnostima, normalizovan je rad Prvog osnovnog suda u Beogradu, u kome sudi 155 sudija. U građanskoj materiji postupa 119 sudija u zgradi bivšeg "Aeroinženjeringa" u Bulevaru Nikole Tesle, dok 36 sudija u krivičnoj i izvršnoj materiji radi u zgradi u Katanićevoj ulici – naglašava Snežana Stevović, predsednica najvećeg osnovnog suda u Srbiji i sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Zgrada u Novom Beogradu poznata je kao "parnični sud", a koliko se građani parniče dovoljno govori podatak da ovaj sud trenutno ima više od 300.000 predmeta u svim materijama.

Tokom vanrednog stanja sudilo se samo u hitnim predmetima i svi su rešeni u zakonskim rokovima, dok je uprava suda radila svakodnevno, u punom kapacitetu, preduzimajući sve mere kako bi se organizovao efikasan i bezbedan rad.

Već prvog dana kada je uspostavljen redovan rad, 11. maja, u građanskom odeljenju zakazana su ročišta u čak 320 predmeta, a u zgradu u Novom Beogradu ušlo je 1.600 građana.

Ulazak je organizovan tako da se stranke puštaju u sud po prioritetu i neophodnosti prisustva suđenjima, a imajući u vidu da je broj zaposlenih u zgradi "Aeroinženjeringa" preko 650, a broj građana koji dnevno cirkuliše znatno veći. Naime, u redovnim okolnostima u jednom danu u zgradu uđe više od 2.000 građana, a 11. maja samo do 13 časova zabeleženo je čak 1.600, dok je broj zavedenih podnesaka veći od nekoliko hiljada. Tu je i činjenica da je Prvi osnovni sud u Beogradu nadležan za gotovo sve tužbe protiv državnih organa Republike Srbije, u građanskom odeljenju je cirkulacija stranaka i advokata iz cele Srbije, zbog čega je posebno važno da se poštuju sve mere predostrožnosti – navode u ovom sudu.

U cilju sprečavanja širenja virusa, predsednica suda je donela odluke kojima su ustanovljena pravila ponašanja stranaka i obaveze zaposlenih i pravosudne straže, na osnovu instrukcija za rad sudova Gradskog zavoda za javno zdravlje i zaključka Visokog saveta sudstva od 7. maja, koji obavezuju sve sudove na teritoriji Srbije.

– Sudnice u zgradi "Aeroinženjeringa" imaju prostorne kapacitete za održavanje preporučene distance između učesnika u postupku, budući da je najmanja sudnica koja se koristi površine oko 22 kvadratna metra. Međutim, imajući u vidu ukupan broj zakazanih suđenja dnevno, u preko sto sudnica u ovoj zgradi, preduzimanje mera kontrole ulaska građana od strane sudske straže i njihovog zadržavanje ispred sudnica pokazuje se kao neophodno kako bismo postupili u skladu s donetim preporukama i merama zaštite od virusa. Ovakva kontrola ni na koji način ne ometa dinamiku održavanja zakazanih ročišta – rekla je portparol suda sudija Bojana Stanković.

Pojedini advokati imali su primedbe na to što su u zgradu mogli da uđu deset minuta pre zakazanog suđenja, a nekima je smetalo što ne radi klima jer je bilo veoma toplo.

Deset minuta je sasvim dovoljno da se stigne od ulaza u zgradu do bilo koje sudnice. U skladu sa zaključkom Visokog saveta sudstva, kao jedna od mera zaštite zdravlja sudija, zaposlenih i stranaka, kao i sprečavanja daljeg širenja epidemije, određeno je da centralni ventilacioni sistem i klimatizacija ne budu u funkciji, dok je klimatizovanje u sudnicama za sada svedeno na nužnu meru, uz redovno provetravanje prostorija prirodnim putem – ukazala je portparol suda.

Svi koji ulaze u sud moraju da prođu kroz dezo-barijeru postavljenu na ulazu, da izvrše dezinfekciju ruku, da nose higijensku masku i zaštitne rukavice. Takođe, svi građani i zaposleni obavezni su da se pridržavaju propisane fizičke distance koja mora iznositi minimum 1,5 metara između dve osobe, dok je u šalter-sali ova distanca vidno obeležena. Prostorije suda se dezinfikuju više puta u toku radnog dana, uz redovno provetravanje hodničkih prostorija prirodnim putem.

Zaposleni su se od 11. maja vratili na posao i rade u punom kapacitetu, a preporukom predsednika suda suđenja će se zakazivati u julu i avgustu, kako bi se nadoknadili odloženi termini i ubrzala dinamika održavanja ročišta i glavnih pretresa, a sve u cilju poštovanja Ustavom zajemčenih prava na suđenje u razumnom roku.

Svi zaposleni pokazuju izuzetnu posvećenost uspostavljanju normalizacije rada suda. Od proglašenja vanrednog stanja, pa sve do danas, ulažu ogromne napore kako bi sud što efikasnije funkcionisao u novonastalim uslovima, na šta sam ja kao predsednik suda veoma ponosna. Očekujem da građani i stranke u postupku imaju strpljenja i razumevanja za trenutnu situaciju i da poštuju propisane mere, jer su one ustanovljenje u cilju zaštite njihovog zdravlja i zdravlja svih zaposlenih – kaže predsednica Prvog osnovnog suda u Beogradu Snežana Stevović.

Krivično vanraspravno veće Prvog osnovnog suda rešilo je tokom vanrednog stanja više od 200 predmeta, a u prvostepenom odeljenju zakazano je preko 80 glavnih pretresa u hitnim predmetima. Pred ovim sudom podignuto je šest optužnih predloga zbog krivičnog dela nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, iz člana 248 Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019), a suđenja u ovim predmetima se nakon ukidanja vanrednog stanja održavaju u prisustvu optuženih i uz poštovanje propisane distance i nošenje zaštitne opreme, kažu u ovom sudu.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 18.05.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija