Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: Transparentnost Srbija poziva da se izmenama Zakona uspostavi model koji bi između ostalog otklonio sadašnje nelogičnosti u sistemu finansiranja političkih partija iz budžeta


 

Rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja političkih subjekata istekao je 18. aprila 2017. godine.

"S obzirom na to da su prošle godine održani parlamentarni, pokrajinski i mnogi lokalni izbori, u izveštajima koji su dostavljani Agenciji za borbu protiv korupcije će se tako naći i podaci o prihodima i troškovima tih izbornih kampanja, za koje su podneti i posebni izveštaji krajem maja 2016. godine", navela je TS u saopštenju.

Prema TS, korist od tog duplog izveštavanja o istoj stvari leži u tome što su izveštaji o finansiranju kampanje pokazali da značajan deo troškova nije bio plaćen iz realnih izvora.

U saopštenju se navodi da je TS u okviru prošlogodišnjeg izveštaja o monitoringu finansiranja izborne kampanje pokazala da je čak 287 miliona dinara troškova kampanje za parlamentarne izbore bilo finansirano iz kredita, a 254 miliona dinara troškova jednostavno nije bilo plaćeno dobavljačima.

TS je navela da godišnji finansijski izveštaji treba da pokažu da li su ti troškovi izmireni do kraja 2016. godine i iz kojih izvora, a da će građani moći da saznaju i u kojoj meri oni sami finansiraju parlamentarne političke stranke iznad stvarnih partijskih potreba.

"Finansiranje redovnog rada parlamentarnih stranaka iz budžeta, koje se vrši u srazmeri sa brojem osvojenih glasova, u nekim situacijama omogućava stvaranje 'viškova'", navela je TS i dodala da se to desi kada neka stranka ima znatno veću podršku u odnosu na konkurente ili kada u parlament uđe i ostvari pravo na budžetske prihode stranka koja nema razgranatu infrastrukturu koju bi trebalo da održava ovim novcem.

Podseća se da je Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014) omogućeno da stranke kojima ostane viška ovog novca koji su iz budžeta dobili za finansiranje svojih redovnih aktivnosti, mogu da taj novac upotrebe za potpuno drugu namenu - finansiranje izborne kampanje, iako za to dobijaju novac sa posebne budžetske linije.

"Tako građani u stvari dva puta plaćaju da bi gledali TV reklame, novinske oglase, bilborde i masovne mitinge, samo što se u jednom slučaju kao izvor prihoda navodi budžet, a u drugom tzv. sopstvena sredstva - a u stvari novac koji takođe potiče iz budžeta", piše u saopštenju.

TS je podsetila da su neizbornu 2015. godinu, prema finansijskim izveštajima parlamentarne stranke završile sa viškom od oko 500 miliona dinara.

Prema TS, značajan deo tih sredstava je iskorišćen za potonju izbornu kampanju

TS zbog svega smatra da je neophodno što pre izmeniti Zakon i da bi u kontekstu tih izmena trebalo uspostaviti model koji bi između ostalog otklonio i sadašnje nelogičnosti u sistemu finansiranja partija iz budžeta.

Izvor: Vebsajt N1, 19.04.2017.
Naslov: Redakcija