Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU: Procedura za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca podrazumeva da se građani prijave preko socijalnih ustanova u lokalnim samoupravama i tom prilikom dostave dokaze o tome da su socijalno ugroženi, što znači da je potrebno pribaviti i priložiti niz dokumenata, a za to je potrebno izdvojiti i određena finansijska sredstva. Potrebno je i da socijalno ugroženi građani redovno plaćaju svoje račune, odnosno da nemaju dugovanja, ali i da ne troše više kilovata od propisanih limita, čime se obezbeđuje da se deo utrošenih kilovata potroši bez plaćanja


Mnoge porodice ne koriste pravo na jeftiniju struju doneta je Uredba o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015, 48/2016 - dr. pravilnik i 88/2016 - dr. pravilnik - dalje: Uredba) zahvaljujući kojoj domaćinstva imaju pravo na besplatnu potrošnju struje, gasa i toplotne energije.

I ove godine oni koji steknu status ugroženog kupca mogu deo potrošenih energenata koristiti bez plaćanja, a za te namene je u ovogodišnjem budžetu planirano izdvajanje oko 1,15 milijardi dinara.

Koliko će se građana/domaćinstava prijaviti za tu subvenciju teško je reći jer se u proteklih nekoliko godina, otkada važi ta olakšicu, pokazalo da se za nju javilo daleko manje zainteresovanih nego što se procenjivalo. Tako je 2016. godine olakšicu plaćanja, pre svega struje, koristilo oko 62.000 domaćinstava, a najviše u decembru 2016. godine, kada je pravo na umanjenje računa ostvarilo 68.067 domaćinstava.

Za tu vrstu subvencije u prva dva meseca ove godine zahtev je podnelo oko 55.000 najugroženijih domaćinstava. Na teritoriji Vojvodine, u februaru 2017. godine status energetski ugroženih kupaca imala su 13.206 domaćinstava, a pravo na umanjenje računa ostvarilo je 12.629 kupaca. U Novom Sadu je do sada primljeno 677 zahteva za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, a obrađeno ih je 668, dok ih je 2016. godine bilo 1.934, od kojih je pozitivno rešeno 1.778.

Da je to daleko manje nego što se prilikom donošenja prvobitne Uredbe o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 44/2014 - dr. pravilnik, 124/2014 - dr. pravilnik, 40/2015 - dr. pravilnik i 82/2015 - odluka US) procenjivalo potvrđuje i to što je tada bilo reči da će ih biti i više od 200.000. Takođe, sigurno je da potencijalnih korisnika za tu olakšicu ima jer je u Srbiji, na osnovu Ankete o prihodima i uslovima života iz prošle godine, oko 25 odsto građana u riziku od siromaštva.

Razlog za manji broj zahteva od prvobitno procenjenog mogao bi biti i to što je, ipak, potrebno zadovoljiti nekoliko kriterijuma da bi se dobio status zaštićenog kupca, a presudni su imovinsko stanje i prihodi, kao i broj članova domaćinstva.

Takođe, procedura za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca podrazumeva da se građani prijave preko socijalnih ustanova u lokalnim samoupravama i tom prilikom dostave dokaze o tome da su socijalno ugroženi, što znači da je potrebno pribaviti i priložiti niz dokumenata, a za to je potrebno izdvojiti i određena finansijska sredstva.

Međutim, potrebno je i da socijalno ugroženi građani redovno plaćaju svoje račune, odnosno da nemaju dugovanja, ali i da ne troše više kilovata od propisanih limita, čime se obezbeđuje da se deo potrošenih kilovata potroši bez plaćanja.

Da olakšicu za plaćanje struje ne ostvare svi koji za to podnesu zahtev potvrđuje i to što je, po rečima Radovana Stanića iz EPS-a, za februar status energetski zaštićenog kupca steklo oko 55.000 porodica, od kojih je 53.000 iskoristilo svoje pravo. To znači, ukazao je Stanić, da ona domaćinstva koja su iskoristila subvenciju nisu potrošila više od granica koje su definisane Uredbom.

Da podsetimo, Uredbom je predviđeno da energetski zaštićeni kupci mogu bez plaćanja da potrošnje određeni broj kilovata u zavisnosti od broja članova domaćinstva. Jednočlano domaćinstvo tokom cele godine može trošiti bez plaćanja 120 kilovata mesečno, ona s dva i tri člana 160 kilovata, sa četiri i pet članova 200, a domaćinstva sa šest i više članova 250 kilovata.

Potrošnja struje veća od one koja obezbeđuje pravo na besplatno trošenje dela kilovata povlači za sobom gubljenje statusa energetski zaštićenog kupca.

Sada važeća Uredba obezbeđuje pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije ukoliko je mesečna potrošnja, u obračunskom periodu, svedena na 30 dana, manja ili jednaka četvorostrukoj količini električne energije na koja energetski zaštićeni kupac ima pravo.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Mlađenović, 20.04.2017.
Naslov: Redakcija