Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Ministarstvo prosvete odbacilo predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja o usklađivanju nastavnog plana sa Zakonom i najavljuje donošenje svog predloga


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dalo je negativno mišljenje o predlogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) kako da se nastavni plan u osnovnoj školi uskladi sa zakonskim ograničenjem, po kojem učenici starijih razreda ne smeju imati više od 25 časova obavezne nastave.

Ministar Srđan Verbić kaže da će Ministarstvo na čijem je čelu u naredne dve nedelje izaći sa svojim predlogom za rasterećenje đaka, koji neće biti formalno-pravne prirode već suštinski.

- Ministarstvo nije prihvatilo predlog ZUOV-a, jer naša pravna služba drugačije tumači zakonske odredbe. Mi moramo da se držimo maksimalnog broja časova, koji obuhvata i obavezne i obavezne izborne predmete. Ne možemo časove izbornih predmeta da tretiramo kao da nisu časovi. Naš zadatak je da imamo više vannastavnih aktivnosti, a da se smanji broj časova i to je razlika u odnosu na diskusiju koja se čula na poslednjoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta - kaže Verbić.

ZUOV je pripremio dva predloga kako da se nastavni plan uskladi sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 - daje: Zakon) - da drugi strani jezik bude obavezan u petom i šestom razredu, a izborni u sedmom i osmom ili da bude izborni u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja. U obe varijante predviđena je drugačija realizacija nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja u sedmom i osmom razredu, što znači da bi đaci imali jedan čas nedeljno, plus 30 časova blok nastave na godišnjem nivou.

- Evidentno je da moramo da napravimo nov predlog, koji zahteva uključivanje stručne zajednice, jer ZUOV nema kapacitet da sam reši problem. Ministarstvo će u naredne dve nedelje izaći sa predlogom koji će uputiti ZUOV-u kako da se učenici suštinski rasterete, a ne da to bude samo formalno-pravno usklađivanje nastavnog plana i Zakona. Radna grupa u Ministastvu se time trenutno bavi, a model isprobavamo u nekoliko škola - ističe Verbić.

Komentarišući predlog da bi fond časova u osnovnoj školi trebalo povećati, ministar kaže da je "istina da su naši đaci malo angažovani, ali to ne treba da rešavamo povećanjem broj časova".

- Učenici su preopterećni nekim stvarima koje nisu neophodne, a nema suštinski važnih stvari. Imamo više nego što je potrebno sedenja u klupama, slušanja predavanja i zapisivanja onoga što diktira nastavnik, a premalo timskog, samostalnog rada i vannastavnih aktivnosti. Samostalni rad se svodi na izradu domaćih zadataka, koji su vrlo diskutabilna kategorija, jer ni danas ne znamo u kojoj meri njihov broj doprinosi postignuću učenika - navodi Verbić i dodaje da bi trebalo smanjiti obim nastavnih programa, a više pažnje posvetiti ključnim kompetencijama đaka.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Andrić, 19.04.2016.
Naslov: Redakcija