Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNICI O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU: Prolećni raspust počinje u četvrtak, 24. marta 2016. godine, a završava se u utorak, 29. marta 2016. godine


U skladu sa Pravilnikom o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2015/2016. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2015, 25/2015 - ispr. i 12/2016) i Pravilnikom o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2015), u toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.

Pravilnicima je predviđeno da, za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, prolećni raspust počinje u četvrtak, 24. marta 2016. godine, a završava se u utorak, 29. marta 2016. godine.

Za osnovce drugo polugodište završava se:

- u utorak, 14. juna 2016. godine, za učenike od prvog do sedmog razreda i ima 99 nastavnih dana;

- u sredu, 1. juna 2016. godine, za učenike osmog razreda i ima 89 nastavnih dana.

Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u sredu, 15. juna 2016. godine, a završava se u sredu, 31. avgusta 2016. godine. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u sredu 31. avgusta 2016. godine.

Za srednjoškolce drugo polugodište završava se:

- u sredu, 25. maja 2016. godine i ima 84 nastavna dana za učenike četvrtog razreda gimnazije;

- u sredu, 1. juna 2016. godine i ima 89 nastavnih dana za učenike četvrtog razreda četvorogodišnjih i trećeg razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola;

- u sredu 22. juna 2016. godine i ima 104 nastavna dana, za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike prvog i drugog razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola.

Drugo polugodište za učenike prvog i drugog razreda trogodišnjeg, odnosno prvog, drugog i trećeg razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola, za koje je nastavnim planom i programom propisana realizacija profesionalne prakse prema individualnom planu realizacije ove prakse za svakog učenika, završava se najkasnije u petak, 12. avgusta 2016. godine.

Za učenike četvrtog razreda gimnazije, četvrtog razreda četvorogodišnjih i trećeg razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola letnji raspust počinje po završetku maturskog/završnog ispita, a završava se u sredu, 31. avgusta 2016. godine.

Za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike prvog i drugog razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola letnji raspust počinje u četvrtak, 23. juna 2016. godine, a završava se u sredu, 31. avgusta 2016. godine.

Izvor: Redakcija, 20.03.2016.