Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 10. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 20. MARTA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 10. sednici II Velikog veća odlučio o 56 predmeta, a u predmetu Už-4020/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti odredaba člana 6a st. 3. do 6. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11). (predmet IUz-164/2012)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- obustavio postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 7. stav 4. i člana 9. stav 3. Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik opštine Ćuprija", br. 8/11 i 7/12). (predmet IUo-155/2013)

III U postupcima po žalbama Ustavni sud je:

- odbacio žalbu zbog onemogućavanja vršenja nadležnosti opštine protiv Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Zvečan i obrazovanju Privremenog organa opštine Zvečan ("Službeni glasnik RS", broj 80/13) i Rešenja o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Zvečan ("Službeni glasnik RS", broj 80/13). (predmet IXU-327/2013)

IV U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-724/2011, Už-734/2011, Už-3722/2011, Už-4919/2011, Už-5190/2011, Už-5888/2011, Už-6618/2011, Už-6620/2011, Už-7847/2013, Už-8505/2013, Už-9709/2013, Už-9771/2013, Už-9823/2013, Už-9847/2013, Už-9861/2013, Už-9873/2013, Už-9937/2013, Už-9949/2013, Už-10065/2013, Už-10070/2013, Už-10089/2013, Už-10101/2013, Už-10108/2013, Už-10113/2013, Už-10151/2013, Už-10227/2013, Už-10230/2013, Už-10253/2013, Už-10265/2013, Už-10303/2013, Už-10434/2013, Už-10431/2013, Už-10443/2013, Už-10508/2013, Už-10515/2013, Už-10519/2013, Už-10583/2013, Už-10698/2013, Už-10724/2013, Už-10873/2013, Už-10911/2013, Už-11020/2013, Už-11064/2013, Už-11199/2013, Už-11291/2013, Už-11406/2013, Už-11408/2013, Už-82/2014, Už-309/2014, Už-430/2014 i Už-457/2014

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-2739/2011

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-3434/2013.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 20.3.2014.