Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST UGOVARANJA OPOREZIVANJA PDV PROMETA OBJEKTA KOJI SE NE SMATRA PRVIM PRENOSOM PRAVA RASPOLAGANJA NA NOVOIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM OBJEKTU, U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV - STICALAC OBJEKTA PREDMETNI OBJEKAT NABAVLJA RADI RUŠENJA I IZGRADNJE NOVOG OBJEKTA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10
  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA OBJEKATA KOJI SE NE SMATRA PRVIM PRENOSOM PRAVA RASPOLAGANJA NA NOVOIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM OBJEKTU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ODNOSNO RADNO ANGAŽOVANJE DIREKTORA - Zakon o radu: član 48 st. 1 i 2
Izvor: Paragraf Lex