Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Građani nezadovoljni predviđenim rešenjima, dok stručna javnost smatra da je Predlog zakona dobar


Oni pacijenti koji obole od težih oboljenja, poput raka pluća, raka dojke i raka debelog creva moraće da plaćaju 35 odsto od pune cene lečenja iako su korisnici zdravstvenog osiguranja, i to ako budu pozvani na skrining preglede, a na iste se ne odazovu ili ne dostave opravdanje za izostanak.

Ova najava piše u Predlogu zakona o zdravstvenom osiguranju koji je stigao u Narodnu skupštinu 9. januara 2019. godine, i za koji se očekuje da će biti usvojen. Međutim, novi Predlog zakona pojedini građani smatraju spornim.

Reklo bi se pak i da su mnogi Predlog zakona banalizovali te da je on došao na nerazumevanje većine. Naime, pojedini građani pobunili su se zbog ovog predloga jer smatraju da je to ograničen pristup lečenju.

Stručna javnost pak smatra da je predlog dobar, kao i to da će se on vremenom pokazati kao efikasan. Naime, resornom Ministarstvu cilj ovakvog predloga nije "kažnjavanje" građana, već namera da se podigne svest o preventivnim pregledima, odnosno skrininzima jer je i za stanovništvo, ali i za državu najbolje da se bolest otkrije na vreme i spreči.

Ovo su slučajevi u kojima Predlog zakona podrazumeva da osiguranje pokriva celokupne troškove (100 odsto) lečenja.

1. mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti,

2. preglede i lečenje u vezi sa planiranjem porodice, trudnoćom, porođajem i u postporođajnom periodu, uključujući prekid trudnoće iz medicinskih razloga,

3. preglede, lečenje i medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povreda dece, učenika i studenata do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, odnosno starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju,

4. preglede i lečenje bolesti usta i zuba kod lica iz člana 63. tač. 1), 10) i 11) ovog zakona, kao i preglede i lečenje bolesti usta i zuba u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja,

5. preglede i lečenje u vezi sa zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečavanje njihovog širenja,

6. preglede i lečenje od malignih bolesti, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multipleks skleroze, progresivnih neuro-mišićnih bolesti, cerebralne paralize, paraplegije, tetraplegije, trajne hronične bubrežne insuficijencije kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega, sistemskih autoimunih bolesti, reumatske bolesti i njenih komplikacija i retkih bolesti,

7. palijativno zbrinjavanje,

8. preglede i lečenje u vezi sa uzimanjem, davanjem i razmenom organa, ćelija i tkiva za transplantaciju od osiguranih i drugih lica za obezbeđivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica,

9. preglede, lečenje i rehabilitaciju zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu,

10. pružanje hitne medicinske i stomatološke pomoći, kao i hitan sanitetski prevoz,

11. medicinska sredstva, u vezi sa lečenjem bolesti i povreda iz ove tačke;

Ipak, u obrazloženju ovog rešenja stoji da ukoliko se osiguranik razboli sam plaća 35 odsto troškova lečenja u jednom slučaju.

- Najmanje 65 odsto izdvaja se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje bolesti čije je rano otkrivanje predmet ciljanog preventivnog pregleda, odnosno skrininga ukoliko se osigurano lice nije odazvalo ni na jedan poziv u okviru jednog ciklusa pozivanja, niti je svoj izostanak opravdalo, a ta bolest je dijagnostikovana u periodu do narednog ciklusa pozivanja - navedeno je u Predlogu zakona.

U prevodu, ukoliko se osiguranik razboli, a da nije učinio ništa da bolest spreči, plaćaće do 35 odsto usluge lečenja.

Evo šta piše u celom obrazloženju:

- U članu 131. Zakona uređuju se zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i procentualni deo plaćanja zdravstvenih usluga iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (koji pada na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje), odnosno deo cene zdravstvenih usluga koje će snositi osigurano lice.

- Predloženi iznos koji pada na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje usklađen je sa finansijskim mogućnostima Republičkog fonda u obezbeđivanju sredstava za zdravstvenu zaštitu. Predloženim rešenjem pokriven je u 100% iznos cena onih zdravstvenih usluga iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja koje predstavljaju najširu potrebu svih osiguranih lica, odnosno potrebu zaštite žena, dece, učenika i studenata do navršenih 26 godina života, odnosno zdravstvenu zaštitu lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica koja su obolela od bolesti većeg socijalno-medicinskog značaja. Na taj način, neophodna zdravstvena zaštita se obezbeđuje u 100% iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Drugi predloženi procentualni iznosi koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (95%, 80% i 65%) prilagođeni su zdravstvenim potrebama osiguranih lica, kao i mogućnostima Republičkog fonda.

- Novina je da se palijativno zbrinjavanje obezbeđuje 100% na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a najmanje 65% obezbeđuje se za lečenje bolesti osiguranog lica koje se neopravdano nije odazvalo ni na jedan poziv za određeni skrining pregled u jednom ciklusu pozivanja, a koje oboli od bolesti koja je bila predmet skrininga do sledećeg ciklusa pozivanja. Opšti akt kojim se uređuje sadržaj i obim prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija donosi ministar na predlog Republičkog fonda, što je novo ovlašćenje za ministra.

 Do ovako radikalnih mera došlo je jer je evidencija pokazala da građani Srbije nisu bili ažurni kada je skrining u pitanju, te od raka dojke, debelog creva i grlića materice godišnje oboli oko 33.000 ljudi.

Prema rečima lekara na poziv za skrining mamografiju odazove se svaka druga ili čak svaka treća pozvana žena starosti 50 do 69 godina.

Skrininzi se inače mogu raditi za masovne nezarazne bolesti, kao i kod otkrivanja kardiovaskularnih, celebrovaskularnih bolesti, dijabetesa i kod karcionoma različitih organa.

Interesantno je da Holandija i Belgija u zakonima imaju klauzulu po kojoj svi koji se ne odazivaju na preventivne preglede moraju da plaćaju dodatni porez.

Rak grlića materice najbolji primer koliko je važna preventiva.

Srbija se po smrtnosti od raka grlića materice nalazi na drugom mestu u Evropi, dok je četvrta kada je u pitanju obolevanje.

Izvor: Vebsajt Espreso, Suzana Milosavljević, 17.02.2019.
Naslov: Redakcija