Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA RADIONICA KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU SPROVOĐENJE CARINSKIH POSTUPAKA UZ PRIMENU CARINSKIH POVLASTICA


U organizaciji kompanije Paragraf održana je Radionica na temu SPROVOĐENJE CARINSKIH POSTUPAKA UZ PRIMENU CARINSKIH POVLASTICA.

Predavači - predstavnik Ministarstva finansija Milka Živanović i odgovorni urednik časopisa Specijalis za carine Dragan Simić su na obuci obradili sledeće teme:

  • Kako smanjiti carinske dažbine u 2017. godini
  • Koja roba je izuzeta od plaćanja carinskih dažbina u 2017. godini
  • Ko je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina?
  • Koje uvozne povlastice imaju mali, srednji i veliki uvoznici?
  • Specifičnosti u vezi sa primenom međunarodnih ugovora

Učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Izvor: Redakcija, 20.02.2017.