Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 120/2013

OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA PARTIJE ZA KOJE NIJE PRISTIGLA NIJEDNA PONUDA

Izvor: Paragraf Lex