Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA: Potrebno je usvojiti novi propis koji će biti usklađen sa evropskim standardima, jer važeći Zakon zadržava Srbiju na putu ka članstvu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji


 

On je naveo da je usvajanje novog propisa neophodno, jer važeći Zakon zadržava Srbiju na putu ka članstvu u Svetsku trgovinsku organizaciju.

Istakao je da je politika EU o genetski modifikovanim proizvodima "veoma restriktivna" i da postoje jasna pravila u pogledu označavanja i sledljivosti u lancu ishrane.

On navodi da zemlje članice EU same odlučuju da li će uzgajati GM kulture, kao i da postoje veoma stroge procedure naučnog testiranja proizvoda koji sadrže GM, pre nego što dobiju dozvolu za tržište EU.

U EU se od ove godine primenjuju novi propisi za GM proizvode. Promet je i dalje dozvoljen za proizvode za koje se utvrdi da su bezbedni, i uz jasno označavanje, ali zemlje članice mogu da zabrane uzgoj na svojoj teritoriji, što je do sada učinilo 19 zemalja.

Na pitanje da li će i Srbija moći da zabrani uzgoj GM kultura prilikom usklađivanja sa evropskim standardima Janmat je odgovorio potvrdno.

U EU se od GM kultura trenutno gaji samo Monsantov hibrid kukuruza MON 810 koji je 2014. godine gajen na 142.955 hektara, od čega najveći deo otpada na Španiju sa 131.537 hektara, navodi se u dokumentu Evropskog parlamenta o uzgoju GM u EU.

Ta kultura gaji se još i u Portugaliji 8.542 hektara, Češkoj na 1.754 hektara, Rumuniji na 711 hektara i Slovačkoj na 411 hektara.

Da bi zabranile uzgoj GM zemlje članice ne moraju da navode bezbednosne razloge, kako je bilo propisano pre zakonskih izmena.

U obrazloženju se mogu pozivati na ciljeve ekoloških i poljoprivrednih politika, kao i na zahteve planiranja gradova i sela, socioekonomski uticaj, korišćenje zemljišta, izbegavanje prisustva GM u drugim proizvodima, navodi se u pregledu Evropskog parlamenta.

Izvor: Vebsajt N1, 18.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija