Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU ZA 2016. GODINU: Propis će biti na dnevnom redu Narodne skupštine RS između 9. i 11. decembra 2015. godine


Ministar finansija Dušan Vujović najavio je da će Vlada Republike Srbije usvojiti Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu najkasnije krajem naredne sedmice, kao i da bi taj propis trebalo na se nađe na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije u periodu od 9. do 11. decembra 2015. godine.

"Uputili smo svim ministarstvima detaljne instrukcije i u roku od nekoliko dana, a najkasnije do ponedeljka očekujem da ćemo imati povratnu informaciju", rekao je Vujović.

On je objasnio da je reč o instrukcijama u vezi sa platama, troškovima, rashodima, subvencijama i drugo.

Kako je rekao, ključni elementi su održavanje deficita sa uključivanjem svih troškova reformi, uključujući i troškove racionalizacije, kao i apsorbovanje dugova iz prošlosti.

"U strukturnoj strani budžeta očekujemo kontinuirano poboljšanje odnosno da stignemo do kraja tog perioda u 2017. godine do učešća plata u javnom sektoru od oko sedam odsto u BDP-u i penzija sa učešćem u BDP-u oko 11 odsto", naveo je Vujović.

Prema njegovim rečima, za dva ili tri odsto biće manji budžet za plate, ali uz racionalizaciju broja zaposlenih, koja će biti sprovedena tako što će se pravilno utvrditi gde će biti smanjen broj zaposlenih u javnoj administraciji, to jest preko 'definisanja jasnih tehnoloških viškova'.

Inače, Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon) predviđa da Vlada Republike Srbije do 1. novembra tekuće godine usvoji Predlog zakona o budžetu za narednu godinu i dostavi ga na razmatranje parlamentu koji treba da ga usvoji do 15. decembra.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 19.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija