Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJIA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Rok za izveštaj o sprovođenju mera iz plana integriteta pomeren na 30. novembar


Rok da izveste Agenciju za borbu protiv korupcije o sprovođenju mera iz izrađenog plana integriteta za sve državne organe i organizacije, organe teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća koji su izradili plan integriteta - pomeren je na 30. novembar 2015. godine.

Naime, u skladu sa članom 59. stav stav 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) propisano je da Agencija prati donošenje i sprovođenje plana integriteta.

Članom 21. Smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta ("Sl. glasnik RS", br. 80/2010) propisano je da Agencija vrši proveru stepena sprovođenja mera i aktivnosti iz plana za poboljšanje integriteta.

Izveštavanje o sprovođenju mera iz plana integriteta vrši se putem Excel tabele koja prati formu izrađenog plana integriteta. Excel tabela pod nazivom "Formular za izveštavanje o sprovođenju mera iz plana integriteta", kao i Uputstvo za popunjavanje izveštaja.

Popunjenu Excel tabelu, potrebno je putem elektronske pošte poslati na adresu integritet@acas.rs, najkasnije do 30. novembra 2015. godine.

Napomena: Institucije koje nisu uradile plan integriteta ne treba da izveste Agenciju o sprovođenju mera iz plana integriteta.

O početku drugog ciklusa izrade plana integriteta, sve institucije biće blagovremeno obaveštene, navodi se u saopštenju Agencije.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 19.11.2015.
Naslov: Redakcija