Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TVINING PROJEKAT - JAČANJE KAPACITETA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA: Prenos budžetskih nadležnosti na VSS i DVT, kao i izmena pravila za sastav tih organa, ključni su za nezavisnost pravosuđa od političkih uticaja


Prenos budžetskih nadležnosti na Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, kao i izmena pravila za sastav tih organa, ključni su za nezavisnost pravosuđa od političkih uticaja, ocenio je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Majkl Davenport, prilikom obeležavanja početka sprovođenja Tvining projekta - Jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u Palati Srbija.

Prema njegovim rečima, Saveti su ti koji treba da održe poverenje javnosti u pravosuđe, i koji moraju da preduzimaju korake da bi se obezbedio napredak.

"Građani očekuju da se kvalitet i efikasnost podignu na nivo da se sudije i tužioci efikasno i nezavisno staraju o njihovim pravima", naglasio je Davenport koji u narednom periodu očekuje konkretne rezultate koji će omogućiti da se, kako je naveo, konstatuje stvarni i merljivi napredak u predstojećim pregovorima Srbije sa EU.

Glavni cilj Tvining projetka, prema njegovim rečima, jeste jačanje kapaciteta saveta u ključnim oblasnima kao što su vrednovanje rada i napredovanje sudija, javnih tužilaca, sprovođenje disciplinskih postupaka.

Tvining projekat Evropske unije, vredan dva miliona evra, omogućiće prenošenje dobre prakse, iskustva i stručnog znanja španskih i grčkih pravosudnih sistema na VSS i DVT, povodom usaglašavanja srpskih propisa sa pravnim tekovinama EU.

Ovaj projekat, ima za cilj da doprinese napretku u oblasti organizacione strukture i poslovnih procedura VSS i DVT, koje su značajne za vršenje dužnosti tih najviših sudskih i tužilačkih organa.

Takođe treba da doprinese jačanju njihovih kapaciteta radi boljeg izvršavanja specifičnih administrativnih zadataka, kao što su strateško i budžetsko planiranje, upravljanje projektima i interna revizija.

Pomoćnik ministra pravde, Čedomir Backović, ocenio je da je nezavisnost pravosuđa krucijalna za učvršćivanje vladavine prava i poboljšanje investicione klime, jer strani i domaći investitori očekuju nivo pravne sigurnosti.

Izrazio je velika očekivanja od Tvining projekta, čija je, kako je naveo, suština da španski i grčki partneri prenesu iskustva iz svojih sudskih i tužilačkih tela na srpske pravosudne organe.

Predsednik VSS i Vrhonog kasaciong suda, Dragomir Milojević, takođe je pozdravio skup ističući važnost jačanja pravosudnog sektora, kao ključnog za proces priključivanja Srbije EU.

Skupu su se obratili i ambasadori Španije i Grčke u Srbiji Miguel Fuertes Suarez i Konstantinos Ikonomidis.

Izvor: Vebsajt RTS, 18.11.2015.
Naslov: Redakcija