Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJANJE AKCIONIH PLANOVA O PREGOVARAČKIM POGLAVLJIMA 23 I 24 U BRISELU


U Srbiji je pravosuđe neefikasno iz više razloga, a najveća neefikasnost je, kada su slučajevi korupcije na visokom nivou u pitanju, ispoljena u Tužilaštvu za organizovani kriminal i Specijalnom sudu, ocenio je predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Goran Ilić.

Osnovni uzrok je način na koji su ti organi postavljeni, jer su oni koji su pravili zakon zaboravili da predvide da oni moraju biti samostalni i nezavisni u svom radu, bez uticaja politike, rekao je Ilić na debati o sudskom procesuiranju korupcije.

Kako je ocenio, apsolutni uslov za borbu protiv korupcije, posebno one na visokom nivou u koju su umešane političke i javne ličnosti, mora biti da ti organi budu nezavisni i samostalni u odnosu na vlast, a u Srbiji se stiče utisak da je glavni problem uticaj politike na njih.

Ilić je istakao da ne može da dokaže da je to tako, ali da je to njegov utisak i da činjenice govore o tome.

Stiče se utisak da Tužilaštvo za organizovani kriminal nije imalo snage da vodi postupke protiv osoba koje su u vlasti, nego posle, kad više nisu. Isto je i sada, konstatovao je on.

Ilić je ukazao i da za Tužilaštvo za organizovani kriminal, kao i za Specijalni sud, nisu obezbeđeni dovoljni uslovi da se suprotstave organizovanom kriminalu i korupciji, a posebno zbog činjenice da izvršna vlast može posredno da utiče na izbor tužilaca.

Naš izbor tužilaca isključuje mogućnost nepristrasne i politički neutralne procedure, rekao je Ilić i naglasio da zbog toga tužilac ne može imati snagu i spremnost da vodi postupak protiv onih koji odlučuju o njegovoj profesionalnoj budućnosti.

Problem je, prema njegovom mišljenju, i u policiji, jer će inspektor koji vodi slučaj i pomaže tužiocu, ako nema saglasnost starešina, naići na apsolutnu opstrukciju.

Jasno je da nemamo institucionalne pretpostavke za ozbiljno suočavanje sa korupcijom u sudovima i tužilaštvima. Za to ne treba kriviti ni sudije ni tužioce, jer postoje brojne prepreke institucionalne prirode. Ne možete voditi postupak ako ne postoji politička saglasnost, zaključio je Ilić.

Izvor: Vebsajt Danas, 18.10.2016.
Naslov: Redakcija