Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 19. oktobra 2015. godine održane sednice Odbora za Kosovo i Metohiju, Parlamentarane grupe za otvoreni parlament - Razmotrena informacija o dijalogu Beograda i Prištine, prihvaćen Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za period januar - jun 2015. godine


Četvrti sastanak Parlamentarne grupe za otvoreni parlament

Na četvrtom sastanku Parlamentarne grupe za otvoreni parlament, održanom 19. oktobra 2015. godine, članovi neformalnih parlamentarnih grupa u Narodnoj skupštini imali su priliku da se sastanu sa predstavnicima organizacija civilnog društva u cilju unapređenja saradnje civilnog sektora i Narodne skupštine.

Predsedavajući Parlamentarne grupe za otvoreni parlament prof. dr Vladimir Marinković prisutne je upoznao sa radom Grupe, naglasivši da je njen osnovni cilj otvaranje parlamenta ka javnosti, što podrazumeva kvalitetniju komunikaciju sa građanima. Takođe, Marinković je istakao važnost transparentnosti rada Narodne skupštine i naglasio da se njeni članovi u prvom redu zalažu za smanjenje korupcije i sukoba interesa. Tom prilikom, on je podvukao važnost podrške koju Grupa ima u partnerskim organizacijama – Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Misiji OEBS u Srbiji.

Predsedavajući, koji je i predsednik Ekonomskog kokusa govorio je i o nadležnostima i rezultatima koje je do sada ostvarila ta Parlamentarna grupa. On je prisutne podsetio da se osnovni cilj Kokusa ogleda u doprinošenju stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta, kao i unapređenju ključnih faktora ekonomskog razvoja Srbije, kroz zagovaranje institucionalnih reformi i uz saradnju sa privredom. Na kraju izlaganja, Marinković je istakao važnost saradnje koju Ekonomski kokus ostvaruje sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Međunarodnim republikanskim institutom (IRI).

Nakon predsedavajućeg, prisutne su sa radom, nadležnostima i ostvarenim rezultatima upoznali Dejan Radenković ispred Zelene parlamentarne grupe, Gordana Čomić ispred Ženske parlamentarne mreže, dr Aleksandra Tomić u ime Parlamentarnog foruma za energetiku i Dubravka Filipovski ispred Nacionalnog ogranka globalne mreže parlamentaraca za borbu protiv korupcije.

U nastavku rada, inicijative i predloge izneli su predstavnici Centra modernih veština, Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Udruženja Građanske inicijative, Cesida, Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Centra lokalne demokratije iz Subotice, Beogradske otvorene škole, Istraživačke organizacije Sekons (SeConS), Udruženja Narodni parlament iz Leskovca, Udruženja E –tvrđava iz Niša, Udruženja za reviziju pristupačnosti, Organizacije Link plus, Foruma 10 iz Novog Pazara, Fonda za razvoj domaćinstva iz Novog Sada i Organizacije Eduka Humana, nakon čega je usledila diskusija.

Sastanku je predsedavao prof. dr Vladimir Marinković, predsedavajući Parlamentarne grupe za otvoreni parlament i potpredsednik Narodne skupštine.

9. sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

Na Devetoj sednici Odbora za Kosovo i Metohiju održanoj 19. oktobra 2015. godine, Odbor je informisan od Kancelarije za Kosovo i Metohiju o dijalogu Beograda i Prištine.

Sednica Odbora bila je zatvorena za javnost, u skladu sa tačkom 21. stav 1. Odluke o postupanju sa tajnim podacima, koju je doneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, s obzirom na to da je Odboru dostavljena informacija sa oznakom stepena tajnosti.

Na osnovu člana 256. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), Odbor je odlučio da sa sednice zatvorene za javnost da saopštenje, koju je predsednik Odbora Milovan Drecun, na osnovu člana 256 stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predstavio javnosti:

- Odbor je informisan o dijalogu Beograda i Prištine, o procesu normalizacije odnosa Beograda i Privremenih institucija samouprave u Prištini, sa posebnim osvrtom na Nacrt političke platforme za Poglavlje 35.

10. sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

Odbor za Kosovo i Metohiju, na sednici održanoj 19. oktobra 2015. godine, razmotrio je Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za period od januara do juna 2015. godine, koji je podnela Kancelarija. Odbor je većinom glasova prihvatio Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

U okviru iscrpnog pretresa Izveštaja o radu Kancelarije koji je predstavio Miljan Rađenović, pomoćnik direktora za opšte poslove za Kosovo i Metohiju, posebno se raspravljalo o podršci unapređenja kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na autonomnom području. Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, napomenuo je da postoji pet radnih grupa koje se bave pitanjem povratka iseljenih lica, i da se njihova istraživanja razlikuju.

Pored Izveštaja o radu Kancelarije, u skladu sa zaključkom Odbora 23. aprila 2015. godine, Odbor je doneo odluku o obrazovanju Radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza o rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 19.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija