Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: ODBOR ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA RAZMOTRIO GODIšNJI IZVEšTAJ POVERENIKA O SPROVOđENJU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAčAJA I ZAKONA O ZAšTITI PODATAKA O LIčNOSTI


Četvrta sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, održanoj 19. septembra 2016. godine, razmatran je Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) za 2015. godinu.

Izveštaj je članovima Odbora obrazložio Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Izveštajem je utvrđeno da su aktivnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nastavile trend uvećanja i po obimu i po složenosti. Poverenik je u radu imao preko 11.000 predmeta, a od toga preko 2.500 predmeta iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Najveći deo aktivnosti Poverenika u 2015. godini odnosio se na rešavanje slučajeva po žalbama, zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama i prava na zaštitu podataka o ličnosti, a intervencija Poverenika je imala pozitivan efekat u 95,8 odsto slučajeva.

Šabić je govoreći o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti istakao da postoje značajni nedostaci u oba zakona, a da je Poverenik više puta davao inicijative i mišljenja za donošenje novih ili izmenu postojećih propisa i podržavao inicijative koje su dolazile od drugih subjekata, radi poboljšanja regulative koja se odnosi na ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i promenu pasivnog odnosa organa javne vlasti prema zahtevima građana i jačanje transparentnosti u radu državnih institucija. Na sednici je posebno istaknuto da još nije donet Akcioni plan za sprovođenje Strategije zaštite podataka o ličnosti, i da je poželjno doneti i protokol o saradnji državnih institucija.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 19.09.2016.
Naslov: Redakcija