Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENU ZAKONA O PREKRŠAJIMA I PRAVILNIKA O OBRASCU PREKRŠAJNOG NALOGA


U cilju efikasnijeg i potpunijeg ostvarivanja Ustavom i zakonom zajemčenog prava na efikasno pravno sredstvo, potrebno je da Ministarstvo pravde preduzme mere iz svoje nadležnosti i predloži Vladi izmene Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US) tako što će u svim odredbama Zakona koje se odnose na pravo građana da podnesu zahtev za sudsko odlučivanje izričito propisati da prekršajni nalog lica koje ne prihvata odgovornost za prekršaj mora biti potpisan da bi postupak sudskog odlučivanja bio pokrenut.

Posle izmene Zakona o prekršajima, potrebno je da Ministarstvo pravde pripremi i izmene Pravilnika o obrascu prekršajnog naloga ("Sl. glasnik RS", br. 13/2014), usaglašene sa navedenim izmenama, navodi se između ostalog u zakonodavnoj inicijativi Zaštitnika građana upućenoj Ministarstvu pravde.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 19.07.2018.
Naslov: Redakcija