Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU: Pravilnik je izmenjen u delu koji se odnosi na vreme polaganja završnog ispita, koji će biti održan 18, 19. i 20. juna 2018. godine


Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice doneo je Pravilnik o izmeni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2017/18. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 33/2017).

Pravilnik je izmenjen u delu koji se odnosi na vreme polaganja završnog ispita, odnosno došlo je do usklađivanja datuma male mature sa terminom predviđenim republičkim Pravilnikom o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2017). Tako će učenici osmog razreda osnovnih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine polagati završni ispit 18, 19. i 20. juna 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Pokrajinski sekretar za obrazovanje, 18.07.2017.
Naslov: Redakcija