Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Većina sudija i tužilaca podržava predložena rešenja


Većina sudija i tužilaca pozdravlja ulazak Predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u skupštinsku proceduru, nalazeći da se radi o izmenama krivičnog zakonodavstva od kojih se očekuje da daju rezultate kako u oblasti daljeg suzbijanja kriminala, tako i u rešavanju pitanja koja hronično muče pravosudni sistem decenijama unazad, a posebno izmene koje su proistekle iz inicijative Fondacije "Tijana Jurić" koje predviđaju propisivanje kazne doživotnog zatvora za najteže oblike krivičnih dela i to teško ubistvo, silovanje, obljuba nad nemoćnim licem i obljuba nad detetom, kada su izvršena prema detetu, maloletnom licu, bremenitoj ženi i nemoćnom licu, što smatram velikim uspehom Fondacije, koja je izvorne ideje građana, u saradnji sa resornim ministarstvom i predstavnicima struke, dovela na korak od toga da postanu stvarnost i sastavni deo pravosudnog sistema, kaže Predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije Nenad Stefanović.

Prema njegovim rečima Udruženje sudija i tužilaca, koje je svoj skroman doprinos dalo unutar radne grupe koja je radila na ovim izmenama, očekuje usvajanje zakona i njegovo stupanje na snagu u najkraćem roku, budući da isti predstavlja dobar temelj za dalju prevenciju vršenja krivičnih dela.

"Takođe, sve ovo mora pratiti dalji rad na unapređenju izvesnosti kažnjavanja učinilaca i jačanje svih kapaciteta pravosudnog sistema, sve u interesu građana Republike Srbije i društva u celosti", rekao je Stefanović.

Izvor: Vebsajt Kurir, 15.05.2019.
Naslov: Redakcija