Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN SKUP O REŠAVANJU TRGOVINSKIH SPOROVA: PRISTUPANJEM SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI SRBIJA ćE BITI U MOGUćNOSTI DA USPEšNO REšI SITUACIJE U KOJIMA NJENI TRGOVINSKI PARTNERI NE POšTUJU USVOJENA PRAVILA TRGOVINE


Kada se Srbija bude pridružila Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) biće u mogućnosti da uspešno reši situacije u kojima njeni trgovinski partneri ne poštuju usvojena pravila trgovine, izjavila je Ekaterina Krivonos, ekonomista trgovine u Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO).

Ona je, na radnom skupu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija pod nazivom "Izazovi trgovinske liberalizacije i efektivna primena trgovinskih pravila", istakla da članstvo u STO donosi brojne izazove, ali i velike koristi zemljama koje se priključuju.

Jedna od tih koristi je i pristup mehanizmima za rešavanje sporova, dodala je Krivonos, na događaju organizovanom u okviru projekta "Politički dijalog između privatnog i javnog sektora u oblasti mesa i mleka", koji u Srbiji realizuju FAO i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), saopšteno je iz kancelarije FAO u Beogradu.

Na skupu su prezentovane relevantne odredbe međunarodnih trgovinskih sporazuma od značaja za rešavanje trgovinskih sporova i prevazilaženje barijera u izvozu, sa posebnim osvrtom na spoljnu trgovinu poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i primere iz prakse.

"Skup je koristan naročito sa CEFTA aspekta, kako bi poboljšali mehanizam za rešavanje sporova, a sa ciljem ostvarenja koristi od slobodne trgovine predviđene ovim za nas veoma bitnim sporazumom", rekla je Bojana Todorović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija.

Ističući da su FAO eksperti podelili sa učesnicima iskustva u rešavanju međunarodnih trgovinskih sporova, Todorović je ocenila da to "od velikog značaja za razumevanje ovog kompleksnog pitanja kako od strane javnog, tako i privatnog sektora".

Pored predstavnika privatnog sektora, odnosno kompanija zainteresovanih za pitanja međunarodne trgovine, na skupu su bili prisutni i predstavnici Ministarstva trgovine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprave carina, Privredne komore Srbije, Američke privredne komore i akademske zajednice, navodi u saopštenju FAO.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.05.2016.
Naslov: Redakcija