Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU: Doneti pravilnici o registrima koji se vode na osnovu Zakona, do kraja aprila 2018. godine očekuje se usvajanje još pet podzakonskih akata


Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija dr Rasim Ljajić doneo je prve podzakonske akte koji se usvajaju na osnovu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017 - dalje: Zakon), i to:

  • Pravilnik o Registru pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja i
  • Pravilnik o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata.

 Pravilnici će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", koje se očekuje narednih dana.

Pravilnik o Registru pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja propisuje sadržaj i način vođenja Registra pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja, način podnošenja zahteva za upis u Registar, potrebnu dokumentaciju uz zahtev, obrazac zahteva i način provere ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovane usluge od poverenja. Navedeni registar vodiće se na veb sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, gde će se moći preuzeti i obrasci zahteva za upis, promenu i brisanje podataka iz registra. Donošenjem predmetnog pravilnika prestaje da se vodi Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa, a podaci sertifikacionih tela koji su bili evidentirani u tom registru prenose se u Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja. Takođe, u novi registar se preuzimaju i podaci iz Registra izdavalaca vremenskog žiga, koji se više neće posebno voditi.

Pravilnik o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata propisuje sadržaj i način vođenja Registra kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata, način podnošenja zahteva za upis u registar, potrebnu dokumentaciju uz zahtev i obrazac zahteva. Registar će se voditi na veb sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, na kojem će se nalaziti i obrazac zahteva za upis u registar i promenu podataka upisanih u registar. Radi postizanja usaglašenosti sa primenom propisa Evropske unije, u registar će se upisivati i kvalifikovana sredstva za kreiranje elektronskog potpisa i elektronskog pečata sa spiska koji objavljuje Evropska komisija i koja će se smatrati podobnim za upotrebu i u Republici Srbiji.

Do kraja aprila očekuje se usvajanje još pet podzakonskih akata koji se donose na osnovu Zakona, i to:

- Uredba o uslovima koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti;

- Pravilnik o Registru pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije;

- Uredba o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja;

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra kvalifikovanih usluga od poverenja;

- Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i pečata.

Izvor: Redakcija, Milan Vojvodić, 19.04.2018.