Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Srbija da primeni preporuke Komiteta za ljudska prava UN


Trećim periodičnim izveštajem koji je Komitet za ljudska prava UN razmatrao u martu 2017. godine, Srbiji je upućen niz preporuka koje se tematski odnose na nekoliko oblasti -

  • zločin iz mržnje,
  • prava i položaj LGBT osoba,
  • poboljšanje položaja Roma i osoba sa invaliditetom.

Posebnu pažnju ovim izveštajem Komitet je posvetio pitanjima migranata i tražilaca azila, slobode medija, dok istovremeno konstatuje da je neusvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći zabrinjavajuće.

Na Konferenciji koju je tim povodom organizovala Kuća ljudskih prava, vršilac funkcije zaštitnika građana Miloš Janković poručio je da država mora ozbiljno da uzme u obzir preporuke koje joj stižu od Komiteta za ljudska prava, ali i drugih organa UN, tim pre što iste preporuke dobijamo godinama unazad.

"Jasno je da te preporuke naša država mora što pre da počne da sprovodi, a radeći na njihovoj implementaciji, trebalo bi da koristi i pomoć nezavisnih državnih organa koji se bave unapređenjem i zaštitom ljudskih prava", naglasio je Janković.

Na Konferenciji su govorili i predstavnici Beogradskog centra za ljudska prava, Evropskog centra za prava Roma, Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, kao i predstavnici Građanskih inicijativa, Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Komiteta pravnika za ljudska prava.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 18.04.2017.
Naslov: Redakcija