Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON): Državne subvencije kretaće se od 250 evra za električne mopede i lake tricikle do 5.000 evra za potpuno električna putnička vozila do devet sedišta i laka teretna vozila


Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) ("Sl. glasnik RS", br. 27/2020 - dalje: Uredba).

S obzirom na to da je saobraćaj prepoznat kao moćan izvor zagađenja, a posebno kada je reč o vozilima sa zastarelim evro-3 motorima koji kao pogonsko gorivo koriste dizel, doneta je ova konkretna mera u cilju rešavanja pitanja zagađenja vazduha.

Državne subvencije za kupovinu novih električnih i hibridnih vozila, po donetoj Uredbi, kretaće se od 250 evra za električne mopede i lake tricikle do 5.000 evra za potpuno električna putnička vozila do devet sedišta i laka teretna vozila.

Uredbom se neposredno podstiče korišćenje ekološki prihvatljivog vida transporta i deo je sprovođenja mera za poboljšanje kvaliteta vazduha, a doneta je u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine.

Pravo na subvencionisanu kupovinu vozila prema Uredbi imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica osim onih koji su ostvarili pravo na subvencionisanu nabavku putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza, kao javnog prevoza.

Ukupna podsticajna sredstva opredeljena za subvencionisanje kupovine ove godine iznosiće do 120 miliona dinara.

Kako se navodi, sredstva za subvencionisanu kupovinu vozila dodeljuju se za kupovinu jednog vozila.

Za električne motocikle iznose 500 evra.

Za putnička vozila sa do devet mesta i laka teretna koja imaju takozvani "plug-in" hibridni pogon (kod kojih se baterije osim radom benzinskog/dizel motora mogu puniti i na strujnoj utičnici/elektropunjaču) kao i električna vozila sa produženom autonomijom kretanja (vozila koja pored elektromotora imaju i mali benzinski motor koji služi isključivo kao generator električne energije) subvencija je 3.500 evra.

Kupovina vozila sa "običnim" hibridnim pogonom (baterije se ne mogu puniti na strujnom priključku/elektropunjaču), koja imaju bar jedan električni motor u hibridnom sistemu, subvencioniše se sa 2.500 evra.

Pogledajte tabelu:

Vrsta vozila:

Iznos subvencije (u evrima):

Električni moped/laki tricikl

250

Električni motocikl

500

Hibridno putničko/lako teretno vozilo

2.500

"Plug-in" hibridno putničko/lako teretno vozilo

3.500

Električno putničko/lako teretno vozilo sa produženom autonomijom kretanja

3.500

Potpuno električno putničko/lako teretno vozilo

5.000

Izvor: Vebsajt B92, 12.03.2020.
Naslov: Redakcija