Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O MENICI I O VANPARNIČNOM POSTUPKU: Poništenje ukradenih čekova moguće samo na sudu. Pravosnažno rešenje suda o amortizaciji čekova nakon toga se dostavlja banci, koja evidentira da su ti čekovi poništeni, koji se onda ne mogu realizovati kod banke. Dok se sporni čekovi ne ponište, račun u banci ne može da se ugasi


Ukradeni novčanik sa novcem i ličnim dokumentima nije najveća nevolja koja građane može da snađe kada ih odžepare lopovi. Muke tek počinju ako su u novčaniku imali i veću količinu blanko čekova jer, za razliku od dokumenata, njih ne mogu da proglase nevažećim u banci koja ih je izdala, niti da zatvore tekući račun dok ti čekovi ne budu realizovani.

Da bi se kako-tako zaštitili da vrednost ukradenih čekova ne padne njima na teret ako ih kradljivac realizuje, opljačkani građani moraju da prođu određenu proceduru i da ih na kraju sve to puno i košta.

Upravo u ovoj situaciji se našla M.S. iz Beograda kojoj je lopov u Pionirskom parku ukrao tašnu u kojoj je, pored novca i dokumenata, bilo i 14 čekova, pošto je krenula da uplati letovanje. Obratila se banci koja joj je čekove izdala, ali je tamo usledio šok kad su joj rekli da oni ne mogu čekove da ponište.

- Zamolila sam ih da odem i dam izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću i da je overim kod notara, ili gde god treba, da nijedan od tih 14 čekova nisam pustila i da ne dozvole da se ti čekovi realizuju. Rekli su mi samo da račun mora da ostane aktivan i da na njemu moram da imam 70.000 dinara u slučaju da lopov realizuje čekove ili ću u suprotnom ući u nedozvoljeni minus, pa će banka moći mene da tuži - ispričala je M.S. i dodala da su je u banci uputili da čekove odjavi u "Sl. glasniku RS".

U Narodnoj banci Srbije potvrđuju da im se obraćalo više građana koji ne mogu da zatvore tekući račun zbog toga što su izgubili čekove ili su im ukradeni, kao i oni čiji su čekovi kasnije realizovani.

- Ako je banka izdala čekove, ona ima pravo da traži povraćaj nerealizovanih čekova ili poništavanje onih koji su izgubljeni ili ukradeni. Tek tada klijent može da ugasi tekući račun. Banka ne može da poništi izdate čekove (koji su izgubljeni ili ukradeni) dok se ne obavi amortizacija koju sprovodi sud. Zakonom o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) i Zakonom o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 - dr. zakon), propisano je da se amortizacija (poništavanje) čeka vrši davanjem predloga za amortizaciju čeka nadležnom sudu, koji rešenjem poništava označeni ček. Pravosnažno rešenje suda o amortizaciji čekova nakon toga se dostavlja banci, koja evidentira da su ti čekovi poništeni, koji se onda ne mogu realizovati kod banke - objašnjavaju u NBS.

Ukoliko vlasnik ukradene čekove ne poništi u sudu, jedini način da povrati novac jeste da tuži trgovce koji su ih realizovali, što je, ako uopšte i dobije spor, s obzirom na vrednost čeka, neisplativo.

U NBS upozoravaju građane da je poništavanje čekova moguće samo u sudu i da njihova odjava u Službenom glasniku nije garancija da ukradeni čekovi neće biti realizovani.

 - U praksi smo nailazili na slučajeve da su građani proglašavali čekove nevažećim preko Službenog glasnika, što nije dovoljno, jer će banka otpisati čekove tek nakon prijema sudskog rešenja o amortizaciji čeka. Dakle, građanin kome je ček ukraden treba da bez odlaganja podnese nadležnom sudu predlog za amortizaciju čeka kako bi umanjio rizik od toga da ukradeni ček bude realizovan- naglašavaju u NBS i dodaju da banka ne može da odbije naplatu na teret računa klijenta samo na osnovu prijave klijenta banci da je ček ukraden.

Kako poništiti ček:

  • prijaviti banci
  • oglasiti ček navažećim u Službenom glasniku
  • potvrdu banke i oglas iz Službenog glasnika predati sudu
  • sud donosi presudu o poništenju čeka bez ročišta
  • na rešenje suda plaća se taksa od 1.960 dinara
  • rešenje suda predaje se banci koja je ček izdala

 Brojke:

  • 346 dinara po čeku košta odjava ukradenog čeka u Službenom glasniku
  • 1.960 dinara košta taksa na rešenje suda o poništenju čeka
  • 88 postupaka vođeno je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u 2018. za poništavanje čekova
Izvor: Vebsajt Kurir, Slavica Tomčić, 16.03.2019.
Naslov: Redakcija