Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONETA ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU


Vlada RS usvojila  Odluku o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

Ovom Odlukom je propisano smanjenje carinskih dažbina na uvoz živih svinja iz tarifne oznake 0103 91 10 00 Carinske tarife, poreklom iz zemalja članica Evropske unije u periodu do 30. juna 2015. godine. U skladu sa tim, u narednom periodu će se za uvoz navedene robe poreklom iz Evropske unije, obračunavati stopa carine u visini od 5%, umesto 19,5% koliko iznosi stopa carine propisana Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 130/2014 i 143/2014).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

Izvor: Redakcija, 19.03.2015.