Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RASPODELE SREDSTAVA AKREDITOVANIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA: Uredbom su obezbeđena sredstva za plate naučnika, plaćanje režija i materijalnih troškova istraživanja


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o normativima i standardima raspodele sredstava akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama ("Sl. glasnik RS", br. 90/2019), koja važi godinu dana.

Ona predstavlja prelazno rešenje do početka potpune primene Zakona o nauci i istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019 - dalje: Zakon), donetog prošle godine, koji predviđa institucionalno finansiranje naučnih institucija.

Primena ovog Zakona počela je 1. januara, a on je predvideo mogućnost da se najduže u trajanju od dve godine donesu prelazna rešenja, poput ove Uredbe kojom su, inače, obezbeđena sredstva za plate naučnika, plaćanje režija i materijalnih troškova istraživanja.

Unutrašnju preraspodelu sredstava vrši direktor instituta ili dekan fakulteta, a oni su bili dužni da Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostave detaljan godišnji plan rada i spiskove zaposlenih kako bi novac na vreme bio uplaćen.

"Plate naučnika biće iste kao i do 31. decembra 2019. sa pripadajućim povećanjem u 2020. godini, a ono iznosi 10 odsto, koliko je Vlada povećala plate za nauku", kaže Đurđica Jovović, predsednica Sindikata nauke Srbije.

To znači da će raspon plata u nauci biti između 75.000 dinara, koliko ima naučnik najniže kategorije, do 124.000 dinara, koliko mesečno prima naučnik sa najvišim zvanjem.

Izvor: Vebsajt B92, 18.02.2020.
Naslov: Redakcija