Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN IZDAVANJA DOZVOLA ZA PRIVREDNI I REKREATIVNI RIBOLOV KOJI VRŠI PRIVREDNO DRUŠTVO - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
  • Ministarstvo rada i socijalne politike: NEMOGUĆNOST DIREKTORA ILI PREDUZETNIKA DA PRENESE OVLAŠĆENJE ZA PODNOŠENJE ELEKTRONSKE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PREMA ZAKONU O RADU - Zakon o radu: čl. 30 i 192
  • Ministarstvo rada i socijalne politike: OVLAŠĆENJE JEDNOG DIREKTORA ZA POSLOVE UREĐENJA PRAVA OBAVEZA I ODGOVORNOSTI PO OSNOVU RADA U PRIVREDNOM DRUŠTVU SA DVA ILI VIŠE IZVRŠNIH DIREKTORA - Zakon o radu: član 192
  • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 3. NEDELJU 2014. GODINE - Carinski zakon: član 45
Izvor: Paragraf Lex