Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČELA IZRADA RADNE VERZIJE ZAKONA O PRAVOSUDNOJ ADMINISTRACIJI: RADNA VERZIJA SADRżAćE SVE SPECIFIčNOSTI RADNIH MESTA U SISTEMU PRAVOSUđA


Na osnovu dogovora, sa Ministrastvom pravde i uz dobijenu saglasnost od strane predsednika Vlade Republike Srbije, stručna komisija Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije, počela je izradu radne verzije Zakona o pravosudnoj administraciji.

Radna verzija sadržaće sve specifičnosti radnih mesta u sistemu pravosuđa. Nakon što Sindikat izradi radnu verziju ovog zakona uslediće, prema rečima ministra pravde, zajednički rad na uobličavanju ovog teksta u zakonsku formu.

Sa ovim predlogom, odnosno tekstom Sindikat će upoznati zaposlene, kako bi imali priliku da daju svoje sugestije, kako bi se došlo do najboljeg rešenja. "Na ovaj način biće sigurno rešen, naš materijalni položaj za duži period", navodi se u saopštenju Sindikata.

Izvor: Vebsajt Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, 19.01.2016.
Naslov: Redakcija