Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE ORGANIZUJE SEMINAR-SPECIJALISTIČKA OBUKA PREMA ZAKONU O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNO PRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA: 8.3.2014. GODINE


Advokatska komora Srbije u saradnji sa Pravosudnom akademijom organizuje seminar-specijalistička obuka prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica. Seminar će se održati 8.3.2014. u Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije, Dečanska 13, VI sprat. Zainteresovani advokati koji žele da učestvuju na ovom seminaru i dobiju odgovarajući sertifikat, prijave sa kontakt podacima dostavljaju Advokatskoj komori Srbije na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com. Oni advokati koji su svoje prijave dostavili u predhodnom periodu nije potrebno da iste ponavljaju. Dnevni red (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 19.1.2014.